Aleš Břeň - Wavin Academy

Ing. Aleš Břeň

Kanalizace, šachty

Pro Wavin pracuje od roku 2005. Jako produktový manažer má na starosti sortiment gravitační kanalizace, kam patří potrubí KG, Solidwall PVC SN12, Wavin KG2000, Wavin X-Stream, Ultra Rib 2, Acaro PP SN12 a šachtové systémy RŠ Ø315, RŠ Ø400, Tegra 425, Tegra 600, Tegra 1000 NG.

Vystudoval vodní hospodářství na VUT v Brně a technickou podporu komunikuje hlavně s výrobními závody Wavin GmbH (Německo), Wavin Metalplast-Buk(Polsko) a Nordisk Wavin A/S(Dánsko) .

Pravidelně provádí prezentace na potrubní a šachtové systémy. Jako technik zajišťuje školení na montáž a pokládku gravitační kanalizace a vyřizuje a posuzuje případné reklamace v daném sortimentu.

Je členem technické normalizační komise TNK95 pro kanalizace. Je autorem několika článků s oblasti gravitační kanalizace.
Mezi jeho záliby patří IT technologie, různé sporty jako je cyklistika, plavání a lyžování. Zbylý volný čas se snaží věnovat především rodině a  dvěma dětem.

Publikace

šachty Tegra
Dotazy, na které často odpovídáme: Je možné použít šachty Tegra i při vysoké hladině podzemní vody?
Velmi často se stává, že hladina podzemní vody je vysoká a zasahuje i do konstrukce samotné šachty. Také v oblastech blízko ...
Více
Spojky IN-SITU
Spojky IN-SITU a jejich použití
Do kanalizačních šachet Wavin je možné provádět napojení potrubí nad šachtovým dnem. Připojení se provádějí přímo na staveništi. K tomu ...
Více
Plastový kanalizační poklop A15
Pozor na umístění plastových kanalizačních poklopů A15!
Kanalizační poklopy A15 jsou určeny pro plochy používané chodci a cyklisty. Přesto se však velmi často umisťují do míst, kde ...
Více
Šachty Wavin
Silnice bez výmolů díky šachtám Wavin
Řešení problémů. To je něco, co Wavin dělá již desetiletí. Inovace v technologiích umožňují odborníkům z firmy Wavin čelit problémům, se ...
Více
KG potrubí
Potrubí pro domovní kanalizační přípojky
Nejčastěji používaným potrubím pro domovní přípojky je KG potrubí, které je vyrobené z PVC. Životnost tohoto potrubí je sice uváděna až ...
Více
Skladování plastového potrubí v zimě
Manipulace a pokládka plastového potrubí v zimním období
Mráz většině plastů nevadí, lze je tedy skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty. V případě potrubí z PVC se ...
Více