Webinář: Bilance dešťových vod na modrozelených střechách - Wavin Academy

Webinář: Bilance dešťových vod na modrozelených střechách

Datum / čas
24.05.2024
10:00 - 11:00

Kategorie

Jak koncepčně přistoupít k řešení modrozelené střechy z hlediska bilance a úhrnu vodních srážek?

Cílem webináře bude podat účastníkům z řad architektů a projektantů ucelený pohled na problematiku bilance dešťových vod z hlediska návrhu objektů modrozelené infrastruktury. Důraz přitom bude kladen na zpěvněné propustné povrchy a retenční střechy, u kterých do současné doby nebyl návrhový postup v České republice komplexně řešen.  V rámci webináře budou posluchači seznámeni s obecně možným bilančním postupem.  Okrajově bude zmíněna též záležitost týkající se komplexní revize norem ČSN 75 9010, resp. TNV 75 9011.

Přednášející: Doc. Ing. David Stránský, Ph.D., ČVUT Praha – fakulta stavební, katedra vodního hospodářství obcí – vedoucí katedry

Nemůžete se zúčastnit?

Nevadí. Zaregistrujte se a my vám po skončení webináře pošleme odkaz na jeho záznam.

Registrovat se >>