Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie společnosti Wavin - Wavin Academy

Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookie společnosti Wavin

“Budeme zachovávat vaše údaje bezpečné a poskytovat vám úplnou transparentnost ohledně vašich údajů a plnou kontrolu vašich údajů”

Toto je Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies vztahující se k webové stránce www.wavinacademy.cz (dále jako: ‘Webová stránka’). Toto prohlášení se uplatní na všechny osobní údaje, které společnost WAVIN Czechia s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze, C 114521, Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 27713, (dále jako ‘my’, ‘naše’ nebo ‘nás’), zpracovává ohledně návštěvníků své webové stránky (dále jako: ’vy’ a ‘vaše údaje’) prostřednictvím Webové stránky.

Toto prohlášení vysvětluje, jak s osobními údaji, které shromažďujeme skrze web a online služby, nakládáme a jaká práva s ohledem na vaše osobní údaje máte.

Tento dokument obsahuje následující informace:

 1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje
 2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje
 3. Jak zajišťujeme vaše údaje
 4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)
 5. Vaše práva
 6. Změny
 7. Kontaktujte nás

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje

Osobní údaje Mezi takové informace může patřit vaše jméno, e-mailová adresa a IP adresa vašeho počítače. Vaše osobní údaje používáme pro účely stanovené níže. Více informací o rozsahu, ve kterém shromažďujeme osobní údaje použitím souborů cookies, naleznete v odstavci H.

Zpracováváme vaše údaje pro účely stanovené níže. Pro to, do jaké míry shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím cookies, prosím podívejte se na více informací v odstavci 2.

Společnost Wavin ukládá příslušné informace o prohlíženích webové stránky, návštěvnících, kontaktech a zákaznících do různých systémů, aby byla schopna poskytovat služby našim zákazníkům, potenciálním zákazníkům nejlepším způsobem, kterým můžeme. Některé informace jsou používány k tomu, aby bylo umožněno vás kontaktovat nebo napomáhat segmentaci nebo vytváření profilů.

Nyní vysvětlíme, jaké druhy informací ukládáme a proč potřebujeme tyto informace.

 1. MOJE ÚČTY WAVIN
  Za tím účelem, abyste byli schopni se nalogovat na svůj účet Wavin, kde můžete obdržet individualizované služby,online objednávky, nástroje pro kalkulaci, BIM obsah, e-learning, technické výkresy nebo ceníky, ukládá společnost Wavin vaše uživatelské jméno (e-mailová adresa), heslo, titul, jméno, příjmení a název společnosti, v některých případech také vaši IP adresu a lokalitu.
 2. KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
  Za tím účelem, abychom byli schopni zodpovědět otázky nebo připomínky prostřednictvím kontaktních formulářů, můžeme požádat o vaši emailovou adresu a vaše volitelné jméno a název společnosti. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě článku 6(1)(f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, jelikož jsou tyto informace nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu. Vyžaduje se po vás, abyste poskytli osobní údaje za tímto účelem. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nemuseli bychom být schopni vás kontaktovat a zodpovědět váš dotaz.
 3. NEWSLETTER
  Abychom jej mohli odběratelům e-mailů s novinkami odesílat, žádáme vás o vaši e-mailovou adresu a případně jméno, iniciály a titul a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikace, abychom vám byli schopni zasílat vhodný obsah.
 4. KAMPANĚ NA INTERNETU
  Za Abychom naše stálé a potenciální zákazníky motivovali a zůstali s nimi v kontaktu, společnost Wavin často spouští online kampaně. Kromě informací souvisejících s odběrem e-mailů s novinkami vás můžeme požádat o dodatečné informace, jako je adresa, telefonní číslo nebo využití produktů, abychom našim návštěvníkům a uživatelům mohli nabídnout relevantnější obsah a zprávy ohledně cen a pro ostatní účely.
 5. EMAIL MARKETING
  Můžeme získat vaši e-mailovou adresu a případně vaše jméno, iniciály, titul a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikace, abychom vám mohli zasílat marketingové e-maily. Příjem těchto marketingových e-mailů můžete kdykoliv zrušit odkazem „zrušit odběr“ v jakémkoliv z našich marketingových e-mailů nebo použitím kontaktních informací níže a vznesením žádosti o zrušení odběru.
 6. SOCIÁLNÍ MÉDIA
  Prostřednictvím sociálních médií prezentujeme náš obsah cílovým skupinám, aby s námi mohli zůstat v kontaktu v prostředích, ve kterých jsou tyto cílové skupiny nejaktivnější. Můžeme uchovávat chvíle nebo chování, jako jsou odpovědi na náš obsah nebo zprávy odeslané na naše účty na sociálních médiích a služby odesílání a příjmu zpráv. Informace o chování na sociálních médiích může být spojeno s údaji o chováních na webu a v návaznosti na takových informacích můžeme obohatit vaše zkušenosti na naší Webové stránce.
 7. WAVIN ACADEMY A ONLINE PRŮZKUMY
  Za tím účelem, abychom vás zaregistrovali na školení v Akademii společnosti Wavin, můžeme vás požádat o vaše jméno, název společnosti, telefonní číslo a emailovou adresu a zpracovávat je. Pro získání zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb můžeme použít online průzkumy.  Tyto průzkumy mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, IP adresu.
 8. COOKIES
  Společnost Wavin používá technologii “cookie” a jiné podobné technologie, aby shromažďovala dodatečné údaje k používání Webové stránky a vylepšila naše služby.

  Co jsou cookies?

  Cookie je jednoduchý a malý soubor, který je uložen na vašem zařízení, například pro nabízení základní funkčnosti webové stránky, k zapamatování vašeho nastavení a preferencí a pro statistické účely. Existují různé druhy cookies, a to v závislosti na jejich vlastnostech a funkcích, a mohly by být uloženy na zařízeních uživatelů po různé dobu: dočasné cookies jsou zrušeny na konci každého prohlížení internetu; trvalé cookies mohou trvat až do určitého dne, který byl přednastaven jejich vlastníkem. Kromě cookies existuje jiné digitální techniky k ukládání informací nebo k získání přístupu k informacím uloženým na vašem koncovém zařízení. Budeme zacházet s těmito technikami, jako by byly cookies a pokud zmíníme cookies v tomto prohlášení o soukromí, odkazujeme také na tyto techniky.

  Jaký je rozdíl mezi cookies první strany a třetí strany?

  Rozlišujeme cookies první strany a cookies třetí strany. Slovo „strana“ odkazuje na doménu, jaká je specifikována v cookie: webová stránka, která umísťuje cookie. Cookies první strany jsou ovládané samotnou společností Wavin nebo užívány jménem společnosti Wavin a odkazují na doménu společnosti Wavin. Cookies třetí strany jsou umísťovány třetími stranami a odkazují na jejich doménové jméno. Například: Pokud vložíme filmy z YouTube na naši Webovou stránku, budou umístěny také cookies z domény YouTube.

  Jaká zvláštní cookies používá společnost Wavin?

  Používáme následující druhy cookies na Webové stránce a vysvětlíme účel těchto druhů cookies. Abyste změnili vaše nastavení nebo preference, prosím následujte tento odkaz.

  Vysvětlení druhů cookies

Druh cookies První / třetí strana Vysvětlení
Funkční cookies Cookies první strany Společnost Wavin používá funkční cookies pro webové stránky, aby vám napomohly nalogovat se na vaše účty, pokud jste se zaregistrovali pro tyto účty nebo pro podávání formulářů.
Společnost Wavin Společnost Wavin může zároveň aplikovat soubory cookies za účelem pomoci s testováním změn a zlepšení Webové stránky pro lepší uživatelskou zkušenost.
Analytické cookies Cookies první a třetí strany Analytické cookies nám dovolují rozpoznat a počítat počet návštěvníků na naší Webové stránce. Umožňují nám vidět, jak se chovají návštěvníci na Webové stránce, a zaznamenávat, který obsah je čten. To nám pomáhá určovat, jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány, a určovat nejpopulárnější oblasti naší Webové stránky a/nebo služby. To nám pomáhá zlepšovat Webovou stránku a služby vám nabízené.
Cookies k individualizaci Cookies první a třetí strany Vybrané třetí strany mohou umístit soubory cookies ve vztahu k chování, a to ke sledování individualizovaného chování na webových stránkách společnosti Wavin za účelem vytváření a předkládání lepšího a individualizovanějšího nebo segmentovaného obsahu.

Prosím, vezměte na vědomí, že od společnosti Wavin by mohlo být vyžadováno podle místního práva, aby obdržela souhlas od vás pro používání některých technologií cookies. Pokud tomu tak je, požádáme vás o souhlas s umístěním cookies, když vstoupíte na Webovou stránku. Pokud s použitím souborů cookies nesouhlasíte, nebudeme je do vašeho zařízení umísťovat. V tomto případě však nejsme schopni personalizovat obsah na naší Webové stránce. Pokud jste souhlasili s používáním cookies, máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas.

Když jsou odmítnuty funkční nebo analytické cookies, společnost Wavin nebude vědět o výkonu své Webové stránky a kvalitě obsahu a společnost Wavin není schopna vylepšit zkušenost uživatele s Webovou stránkou.

Více informací o úpravě nebo zrušení vašeho souhlasu, aktivaci, deaktivaci nebo smazání souborů cookies můžete nalézt v instrukcích umístěných ve funkci „pomoc“ vašeho webového prohlížeče. Odkazy pro různé prohlížeče a úpravu nastavení cookies naleznete zde. Pamatujte si prosím, že pokud jste ve vašem prohlížeči zablokovali použití souborů cookies, nemusí web fungovat správně a některé služby nebo funkce webu nemusí být dostupné nebo pracovat správně a můžete být vyzváni k úpravě nebo manuálnímu vyplnění některých informací nebo nastavení pokaždé, když Webovou stránku navštívíte.

Náš právní základ pro shromažďování a využívání osobních údajů popsaných níže bude záviset na konkrétních osobních údajích a specifikovaném kontextu, ve kterém jsme je získali.

Nicméně obecně budeme shromažťovat vaše osobní údaje pouze ve chvíli, kdy k tomu máme souhlas, když je budeme potřebovat k užavření vaší smlouvy nebo když je jejich zpracování v rámci našich opravněných zájmů a nepotlačeno vašimi zájmy o jejich ochranu nebo základními právy a svobodami. To zahrnuje opravněné zájmy  pro propagaci, prodej a vývoj našich produktů a služeb.

Pokud máte otázkyo ohledně těchto právních základů, dle kterých shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, případně potřebujete více informací, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených kontaktů.

2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje

Všeobecně platí, že nebudeme sdílet vaše osobní údaje s entitami ve skupině umístěnými mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP”). Smíme sdílet vaše údaje s našimi entitami ve skupině v Evropské unii.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které nám poskytují služby, jako jsou databáze, servery, údržba, bezpečnost, marketing apod. (dále jako „zpracovatelé údajů“). Pokud poskytneme přístup k vašim údajům, budeme od třetích stran vyžadovat, aby s nimi nakládaly důvěrně, a instruujeme je, aby s údaji nakládali pouze pod naším jménem. Některé z těchto stran sídlí mimo EHP.

Aplikovali jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů v souladu s tímto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookies.  To zahrnuje implementaci standardních smluvních doložek Evropské komise pro přenosy osobních údajů mezi naší skupinou společností a našimi zpracovateli údajů, což vyžaduje ochranu pro přenosy osobních údajů z EHP, v souladu se zákony pro ochranu údajů Evropské unie.  Na konci tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookies naleznete kontaktní údaje, na základě kterých se na nás můžete obrátit, pokud byste potřebovali další informace o příslušných dohodách o přenosech údajů.

Dále smíme také sdělovat vaše údaje, pokud se domníváme, že je sdělování vyžadováno právem nebo je v reakci na právní požadavek.

3. Jak zajišťujeme vaše údaje

Provádíme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměňování, neoprávněnému sdělování nebo zpřístupňování a proti všem jiným formám nezákonného zpracování. Také požadujeme od našich zpracovatelů údajů, aby prováděli taková vhodná technická a organizační opatření.

4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)

Vaše údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než potřebnou pro účely, za kterými byly osobní údaje shromážděny, pokud zákon nestanovuje jinak. Pokud například smažete váš účet, nebo se odhlásíte z komunikačních kanálů, vaše údaje vymažeme, pokud nejsou tyto údaje požadované pro jiný účel stanovený touto politikou, nebo pokud uchování vyžaduje zákon.

Ve vztahu ke konkrétním dobám uchovávání cookies, prosím prověřte seznam cookies pod 1(H).

5. Vaše práva

Můžete nás kontaktovat užitím kontaktních údajů na tlačítku tohoto prohlášení o soukromí, pokud si přejete:

 • vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje a máme přístup k vašim údajům či nikoliv;
 • opravit vaše údaje;
 • vymazat vaše údaje;
 • omezit vaše údaje;
 • namítat proti zpracování vašich údajů; a/nebo
 • od nás, abychom předali vaše údaje jiné organizaci.

Pro ověření vaší identity můžeme požadovat dodatečné informace. Informace o provedených akcích poskytneme bez zbytečných prodlev a v jakémkoliv případě nejpozději do jednoho měsíce od přijetí požadavku. V případě potřeby může být toto období prodlouženo o dodatečné dva měsíce, s ohledem na složitost a počet požadavků. O takovém případném prodloužení vašeho požadavku vás budeme informovat společně s uvedením důvodu zpoždění.

Máte právo podat kdykoliv stížnost k dozorovému orgánu.

6. Změny

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies bude aktualizováno jednou ročně. Nejnovější verze bude kdykoliv k dispozici na www.wavinacademy.cz.

7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, prosím, kontaktujte nás!
info.cz@wavin.com