Ani sebelepší dešťová kanalizace nevydrží tlak ledu - Wavin Academy

Ani sebelepší dešťová kanalizace nevydrží tlak ledu

04.08.2016

Pozor na dešťové svody vedené mimo vytápěné části budov a zaústěné do retenčních nádrží. U takto vedených svodů může při nepříznivých podmínkách dojít k zamrznutí vody z tajícího sněhu a následnému poškození svodu. Aby se tomu zabránilo, je nutné navrhnout vyhřívání takto vedených dešťových svodů.

Tlak ledu na dešťovou kanalizaci