Bezvýkopová metoda a kvalitní rozvody pitné vody - Wavin Academy

Bezvýkopová metoda a kvalitní rozvody pitné vody

12.12.2022

Šetrné zacházení s vodou je stále větším tématem i proto, že v posledních 5 letech trápí ČR největší sucha za posledních mnoho desítek let. Jak mohou k ochraně vody přispět města a obce? V prvé řadě investicemi do kvalitních rozvodů pitné vody tím, že se zaměří na obnovu zastaralé vodovodní infrastruktury. Až 30 % vody je totiž ztraceno díky únikům z netěsných trubek. V ČR se sice za posledních 25 let podařilo snížit ztráty vody na polovinu, stále však činí 15,8 %, tedy jeden a půl litru z deseti.

Příkladem dobrého přístupu v oblasti sanace vodovodní sítě může být město Ostrava, kde se ještě v roce 1995 kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí ztratilo po cestě z vodárny do domácností plných 36,79 % vody. Dnes je to díky investicím do obnovy potrubí již jen 10,2 %. Dopady na krajinu a společnost jsou přitom obrovské. Oproti roku 1995 činí úspora vody 15,04 milionů m³ ročně. Pro představu, toto množství ušetřené vody představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva  v Česku.

Při sanaci se přitom není potřeba obávat rozkopaných ulic či krajiny. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou. Variant je na výběr hned několik. Například při nedávné opravě vodovodního přivaděče mezi Hlukem a Uherským Brodem použila společnost Wavin Czechia moderní technologii řízeného pluhování, v rámci níž tahač s navijákem a pluhový pokladač zatahují potrubí přes pokládací šachtu do předepsané polohy a s předepsaným spádem. Přesnost pokládky umožňují čidla umístěná na pluhu a speciální software v centrálním počítači pluhu, do něhož se zadají souřadnice určené projektantem.

Populární je také metoda Compact Pipe, jejímž principem je zatažení nového, předtvarovaného potrubí do stávajícího, sanovaného potrubí. Tato metoda má výraznou ekologickou výhodu – neponechává v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití a nevytváří tak žádný odpad a zátěž pro budoucí generace. Alfou a omegou je však při sanaci výběr správného odolného a bezpečného materiálu. Tím je například polyethylen PE 100-RC, u něhož se dá spolehnout na vysokou kvalitu a velmi dlouhou životnost.

Vedle ochrany pitné vody je potřeba dobře hospodařit s vodou dešťovou. Ta byla v minulosti zpravidla odváděna do stokové sítě a tím de facto znehodnocena. Díky novým předpisům tohle již naštěstí není prakticky možné. Pokud to podmínky dovolí, je nutné srážkovou vodu buď zadržet v retenční nádrži a postupně nechat zasakovat do okolní půdy, anebo akumulovat v akumulační nádrži a následně využít, třeba na zalévání městské zeleně. S vybudováním těchto nádrží pomohou akumulační boxy AquaCell NG nebo Q-Bic Plus, které jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení.