BIM –trendy v projektování TZB instalací - Wavin Academy

BIM –trendy v projektování TZB instalací

01.06.2017

Když se v oblasti projektování zaměříme na svět TZB, dostaneme se k dalšímu problému, který musí projektanti vyřešit. Tím je fakt, že základní verze programu Revit není nikterak speciálně upravena pro projektování potrubních rozvodů. Ovšem netřeba kvůli tomu BIM zavrhovat. Existuje totiž řešení, které nabízí firma Wavin, a to formou bezplatných knihoven jejich kompletního produktového portfolia.

Zmíněné knihovny Wavin pro program Revit se vyznačují inteligentními funkcemi s vysokým stupněm technické přidané hodnoty. Firma Wavin je vyvíjela na základě svých dlouholetých zkušeností s návrhem a montáží potrubních systémů. Knihovny obsahují řadu dodatečných funkcí, pomocí kterých se návrh potrubního systému stává doslova rutinní záležitostí. Za zmínku stojí např. reálné řešení redukcí a T-kusů, práce s excentricitami či snadná záměna 90° kolena za dvě kolena 45°.

Přechodem na projektování v rámci BIMu získají projektanti významnou konkurenční výhodu. Používání programu Revit společně s knihovnami Wavin jim otevře cestu k většímu množství důležitých projektů než v minulosti. I jejich práce se stane mnohem produktivnější – za zmínku stojí uvést nesrovnatelně kratší čas přípravy tištěné projektové dokumentace ve srovnání s klasickým AutoCadem. Další přednost práce s Revitem v rámci BIM koncepce představuje detailní řešení koordinací mezi jednotlivými profesemi, čímž dochází k minimalizaci možných chyb již v projektové fázi, což předurčuje mnou navržený projekt k bezproblémové realizaci. Čímž opět dochází  na straně investora k obrovským časovým a materiálním úsporám.

Hotový model potrubního rozvodu je díky profesionálně zpracovaným knihovnám Wavin velmi přesný a realistický. Z tohoto těží především montážní firmy, jelikož již před započetím montáže obdrží přesný výkaz materiálu potřebný k provedení potrubního rozvodu – tím pádem opět mohou dosáhnout vysoké pracovní efektivity bez nutnosti prostojů z důvodu chybějícího materiálu.

Prakticky všichni projektanti, kteří dosud program Revit vyzkoušeli, shodně tvrdí, že se tento nástroj pro ně stal nepostradatelným pomocníkem. Je jisté, že metodika BIM v oblasti stavitelství bude i nadále nabývat na významu a tento fakt bude stále zřetelnější i ve světle tvořící se nové legislativy. Proto by s přechodem na BIM neměli váhat ani ti projektanti, kteří se mu dosud bránili. Vždyť proč si nezjednodušit práci a s ní i život?

Rozhodujete se, zda je pro Vás softwarový program Revit ten pravý? Rychle a snadno Vám to pomůže rozlousknout náš softwarový průvodce

Máte-li už jasno, stáhněte si Wavin knihovny pro program Revit v naší BIM/Revit zóně

A pokud již s Wavin knihovnami pracujete a nevíte si občas s něčím rady, tak si projděte Wavin videonávody.