Bruntál, město mezi horami a vodou - Wavin do škol - Wavin Academy

Bruntál, město mezi horami a vodou – Wavin do škol

05.09.2022

Dne 5. září 2022 společnost Wavin Czechia, v rámci projektu Wavin do škol, zahájila na Střední odborné škole Bruntál, příspěvkové organizaci zřizované Moravskoslezským krajem, školní rok 2022/2023 v oboru instalatér.

Tak jako studenti plni očekávání s koktejlem emocí, také my vstupujeme na půdu školy v novém školním roce a nezapomínáme vstoupit pravou nohou. Spolupráce zástupců soukromého stavebního sektoru se vzdělávacími institucemi je dnes žádaná. Předání praktických znalostí a dovedností prostřednictvím workshopu je motivací pro studenty obor instalatér nejen studovat, ale také u oboru profesně, po absolvování studia, zůstat. Řemeslo instalatér nikdy nezanikne, jelikož zde řemeslníci vytvářejí nové hodnoty, nebo něco starého opravují a renovují.

Píše se rok 2022 a digitalizace je součástí stavebního trhu, proto také odborné školy zařazují, v rámcových vzdělávacích programech, od září tohoto roku metodu modelování BIM. Metoda BIM (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management), je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Informační model budovy můžeme nazvat digitálním modelem, který reprezentuje fyzický a funkční objekt. Je to otevřená databáze informací o objektu pro jeho realizaci, provoz, užívání a zánik.  Zároveň tato metoda umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.

Společnost Wavin Czechia, v rámci projektu Wavin do škol, seznamuje studenty nejen teoreticky a fyzicky s produkty společnosti Wavin pro oblast vnitřních instalací, jako jsou například rozvody vody pod značkou Ekoplastik, lisované systémy K5/M5, tichá kanalizace AS+, Sitech+ nebo Wavin Quick Stream, ale nově ve školách představuje Wavin BIM knihovny pro program Revit, jako kvalitní a ucelené balíčky. Knihovny společnosti Wavin pro oblast TZB mají smysl pro detail a pokrývají celou nabídku produktů pro vnitřní instalace, proto také platí „co je navrženo, je s produkty společnosti Wavin postaveno“.

 

Ing. Ivo Valeš, produktový manažer pro vnitřní instalace
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová,DiS., koordinátor projektu Wavin do škol