Česko má první certifikovaný pasivní bytový dům. Víte kde? - Wavin Academy

Česko má první certifikovaný pasivní bytový dům. Víte kde?

10.03.2016

V roce 2014 a 2015 byly dokončeny dvě etapy výstavby bytových domů v Modřanech developera YIT. Budova F dokonce získala označení Certifikovaný pasivní dům. Tento certifikát udělilo Centrum pasivního domu na základě komplexního posouzení podle přísných mezinárodně uznávaných kritérií, která byla stanovena renomovaným Passivhaus Institutem v německém Darmstadtu.

Wavin Ekoplastik se na projektu Hyacint Modřany podílel dodávkou retenční nádrže (5+5ks) o celkovém objemu 65 resp. 85m3. Použity byly akumulační boxy Azura, Q-Bic a Q-BB. Tyto jednotlivé retenční nádrže byly opatřeny hydroizolačním souvrstvím 2x ochranné geotextilie a střední vrtstvou PVC folie 1,5mm. Za retenčními nádržemi byly na odtoku osazeny v samostatných šachtách regulační prvky, které zaručují maximálně povolený odtok do veřejné kanalizace.

ModranyRetenční nádrž