Dnes je Světový den instalatérů. Oboru pomáháme projektem Wavin do škol - Wavin Academy

Dnes je Světový den instalatérů. Oboru pomáháme projektem Wavin do škol

11.03.2021

Cílem mezinárodního svátku, který byl iniciován Světovou radou pro instalatérství, je každý rok 11. března upozornit na důležitou roli instalatérů, jejich služeb a zvýšit povědomí o kvalitě a dostupnosti vody. Bezpečnost dodávek vody nelze považovat za samozřejmou, navzdory velmi kvalitní a husté síti, která v České republice dodávky vody zajišťuje.

Poskytujeme hygienická řešení po celém světě

Česká republika se řadí mezi nejvyspělejší země světa, co do přístupu obyvatel k pitné vodě: 94,6 % obyvatel Česka je napojeno na vodovodní řád s pitnou vodou. Na planetě jsou ale oblasti, kde je čistá voda vzácností. Světová zdravotnická organizace a UNICEF uvádějí, že asi 2,2 miliardy lidí na celém světě nemá bezpečný přístup k pitné vodě. Stávající situace s sebou nese i neblahé důsledky. Každý rok zemře v souvislosti s nedostatečnou hygienou 300 000 dětí do pěti let věku.

Kvalitnější infrastruktura a sanitace by v nejpostiženějších oblastech zachránily ročně desetitisíce životů. Investice do nových a bezpečných řešení poskytující vodu jsou úkolem, který před námi stojí. Hospodaření s vodou je pro nás ve společnosti Wavin Czechia hlavní obor. Po celém světě realizujeme projekty, které přivádí do vesnic, měst a budov nezávadnou pitnou vodu a funkční kanalizaci. Každý den spolupracujeme se stovkami instalatérů a vážíme si jejich často nedoceněných služeb.

Mladých instalatérů dlouho ubývalo, teď se blýská na lepší časy

Jako společnost spolupracující s instalatéry, topenáři a dalšími řemeslníky si uvědomujeme, že podpora učňovského vzdělání je pro tyto obory zásadní. Všímáme si, že v posledních letech se do učení hlásí méně a méně žáků. Proto se instalatérským a jiným oborům snažíme dlouhodobě pomáhat.

V polovině 90. letech sahal počet absolventů středních škol až téměř ke 200 tisícům. V roce 2019 to už bylo jen přes 70 tisíc. V kombinaci s tím, že dlouhodobě mírně klesají i podíly učňů, dochází k výraznému poklesu mladých absolventů. Tento trend se dlouho projevoval i na instalatérech. Ještě v roce 2005 se každý rok pravidelně vyučilo okolo tisícovky absolventů. Pokles pokračoval až do roku 2019, kdy z učilišť odešlo na pracovní trh jen 632 žáků.

Od roku 2018 však pozorujeme nárůst celkového počtu studentů tohoto oboru, který se naplno projevil v loňském roce, kdy absolvovalo 751 mladých instalatérů.
V témže roce navíc nastoupilo na obor meziročně skoro o 10 % studentů více.

Blog1_graf1

Populační nárůst způsobil, že od roku 2016 soustavně roste celkový počet středoškoláků, na učňovských oborech je však trend opačný. Klesají absolutní počty absolventů, i jejich podíly v rámci vyššího sekundárního vzdělávání. Před příchodem pandemie COVID-19 byla průměrná míra nezaměstnanosti absolventů učňovských oborů okolo pěti procent. Průměrná nezaměstnanost čerstvých absolventů oboru instalatér byla mezi roky 2017-2020 o něco nižší.

Blog1_graf2

Wavin do škol

I kvůli nedostatečnému počtu mladých učňů jsme v roce 2020 spustili projekt Wavin do škol. Cílem projektu je podpora budoucnosti tuzemského instalatérství a topenářství, vzdělávání studentů, pedagogů i odborné veřejnosti.

V loňském roce se nám v rámci projektu podařilo seznámit učitele a studenty s produkty Wavin a poskytnout jim výrobky jako materiální pomoc pro praktickou výuku studentů v oboru instalatér, topenář a nabídnout technické poradenství, pomůcky a software obohacují výuku v rámci vzdělávání
a praxe. Více o celé iniciativě se můžete dočíst zde.

Věříme, že studentům všech stupňů vzdělávacího systému bude brzy fyzicky umožněno vrátit se do škol. Absence odborného výcviku a manuálních dovedností může u řady studentů do budoucna vyvolat problémy, ze kterých bude trpět celé řemeslo.

Zdroje:
– Český statistický úřad
– Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF)
– Národní pedagogický institut
– Světová zdravotnická organizace
– Wavin Academy