Dotazy, na které často odpovídáme: Co znamená obrázek na šachtovém dně? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Co znamená obrázek na šachtovém dně?

27.02.2017

Obrázek definuje jaká je maximální možná výška šachty a také maximální přípustná výška hladiny podzemní vody. Maximální přípustná výše hladiny podzemní vody je technickým parametrem šachet, který musí uvést výrobce. Ovlivňuje odolnost a trvanlivost šachty, podobně jako například kruhová tuhost v případě potrubí pro gravitační kanalizaci.
5 m H2O v tomto případě značí konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let – ověřenou zkouškami stárnutí podle normy ČSN – EN 13598-2 (odolnost proti stálému tlaku 5 metrů vodního sloupce představujícímu trvalé zatížení plastové šachty znamená, že nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly jeho bezpečnost nebo dlouholetou bezporuchovost). Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/kanalizacni-sachty

šachtové dno