Dotazy, na které často odpovídáme: co znamená obrázek na šachtovém dně - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: co znamená obrázek na šachtovém dně

28.01.2016

Obrázek na šachtovém dně definuje, jaká je maximální možná výška šachty a také maximální přípustná výška hladiny podzemní vody.

Maximální přípustná výše hladiny podzemní vody je technickým parametrem šachet, který musí výrobce uvést. Uvádí odolnost a trvanlivost šachty, podobně jako například kruhová tuhost v případě potrubí pro gravitační kanalizaci.

5 m hladina vody na uvedeném obrázku značí konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let, ověřenou zkouškami stárnutí podle normy ČSN – EN 13598-2 (odolnost proti stálému tlaku 5 metrů vodního sloupce, představujícímu trvalé zatížení plastové šachty znamená, že nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly jeho bezpečnost nebo dlouholetou bezporuchovost).

Šachtové dno Šachtové dno