Dotazy, na které často odpovídáme: Jaký potrubní systém bychom měli správně použít pro vnitřní kanalizaci? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Jaký potrubní systém bychom měli správně použít pro vnitřní kanalizaci?

16.05.2016

Máme navrhnout vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu o celkové výšce 15m. Jak postupovat, abychom splnili požadavky normy?

U vnitřních dešťových odpadních potrubí platí, že nesmí ani při přetlaku v důsledku ucpání dojít k rozpojení spojů. Jedním ze systémů, které takovou podmínku bezezbytku splňují, je systém Wavin HD PE. Jeho vysoká spolehlivost je dána absolutní těsností svařovaných spojů. Wavin HD PE je univerzální systém pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační i podtlakové kanalizace v budovách. Více informací naleznete zde.

Wavin HD PE