Dotazy, na které často odpovídáme: Je možné získat podrobné CAD knihovny produktů Wavin? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Je možné získat podrobné CAD knihovny produktů Wavin?

15.03.2016

Ano, příprava modelů je ze strany výrobce logický krok, obzvláště ve spojení s návrhy v 3D prostoru, kde až příliš času zabírá rutinní modelování potřebných prvků. V současné době je trendem využívat tzv. BIM (Building Information Modeling) koncepci.

Jako reakci na tento trend přišla nedávno firma Wavin Ekoplastik s novinkou, která spočívá ve zpracování 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek systému PPR. Projektanti tak mají nyní k dispozici kompletní knihovnu inteligentních 3D modelů produktů PPR ve formě tzv. rodiny, v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je rovněž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi.

Výše popsané knihovny PPR systému jsou k dispozici zdarma ke stažení na: www.wavin.cz ze sekce Chráněná zóna.

CAD potrubí