Dotazy, na které často odpovídáme: Máte k dispozici produkt jako je AutoPENWavin pro přípravu projektové dokumentace tlakových rozvodů? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Máte k dispozici produkt jako je AutoPENWavin pro přípravu projektové dokumentace tlakových rozvodů?

06.02.2017

Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí (obzvláště pak při přípravě podélného profilu) používáte SW produkt AutoPEN Wavin, který bezplatně nabízíme ke stažení z našich webových stránek. Často se ptáte, zda máme k dispozici obdobný produkt k přípravě projektové dokumentace týkající se tlakových rozvodů – venkovní vodovody, plynovody, rozvody tlakové kanalizace apod.) Koncem roku 2016 vznikl v rámci balíčku programů AutoPEN Wavin modul „tlakové rozvody“. Jedná se o program určený pro návrh gravitační kanalizace. Jeho součástí jsou tedy moduly „Situace“ (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), „Podélný profil“ (návrh podélného profilu vodovodu, plynovodu nebo tlakové kanalizace a terénu, s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a „Kubatury“ (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).

AutoPEN Wavin je možné zdarma stáhnout ze Zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

 

AutoPEN Wavin