Dotazy, na které často odpovídáme: Pozor na montáže revizních a vstupních šachet! - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Pozor na montáže revizních a vstupních šachet!

09.12.2015

Často se stává, že je špatně umístěn poklop v asfaltové komunikaci (viz obrázek). Litinový poklop B125 s teleskopickým adaptérem byl zvolen správně, jeho usazení je však špatné. Pryžová manžeta viditelná v horní části šachty má být umístěna níže – přibližně 20 cm pod povrchem. Šachta musí být řádně obsypána a obsyp postupně po vrstvách zhutněn. Jakmile se provádí pokládka asfaltové komunikace, je nutné poklop s teleskopickým adaptérem postupně vysouvat a vzniklé mezery po vysunutí zasypat a pečlivě vyplnit prostory pod poklopem. Tak je dosaženo takzvané sestavy plovoucího poklopu, kdy rám poklopu je řádně spojen s asfaltovou komunikací a díky teleskopu má možnost vertikálního pohybu.

 Montáže revizních a vstupních šachet