Dotazy, na které často odpovídáme: Software pro zhotovení podélného profilu kanalizace - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Software pro zhotovení podélného profilu kanalizace

22.03.2016

Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí je třeba vyhotovit podélný profil kanalizace. Vynášet veškerá data ručně v AutoCadu je nesmírně pracné, a to nemluvím o častých změnách během přípravy projektové dokumentace. Existuje nějaký vhodný bezplatný SW produkt, který by podélný profil dokázal vyřešit?
Ano, existuje např. AutoPen Wavin, který vznikl na základě úzké spolupráce společností Wavin Ekoplastik a AutoPEN. Jde o ucelený balíček programů, který je zájemcům zdarma k dispozici na www.wavin.cz v sekci Chráněná zóna a obsahuje moduly Situace (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), Podélný profil kanalizace (návrh podélného profilu kanalizace a terénu s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a Kubatury (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).

 

Podélný profil tlakových rozvodů Wavin - výrobková databáze