Dotazy, na které často odpovídáme: změnila se nějak pravidla pro manipulaci s potrubím PE100RC? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: změnila se nějak pravidla pro manipulaci s potrubím PE100RC?

09.01.2017

Potrubí z materiálu PE 100 RC má i v případě mechanického poškození očekávanou životnost 100 a více let. Toto potrubí je používáno na bezvýkopové technologie pokládky. Použití potrubí PE 100 RC však neopravňuje realizační firmu zmenšovat nároky na bezpečnou a šetrnou manipulaci s potrubím před samotnou pokládkou. Použití rolen, případně jiné zabezpečení proti mechanickému poškození, je stále vyžadováno. Odolnost proti poškození těchto potrubí je určena pro rizika vybrané technologie. Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole Instalace.

Potrubí z materiálu PE 100 RC