Dotazy, na které často odpovídáme: Změnila se pravidla pro manipulaci s potrubím PE 100 RC? - Wavin Academy

Dotazy, na které často odpovídáme: Změnila se pravidla pro manipulaci s potrubím PE 100 RC?

14.07.2016

Potrubí z materiálu PE 100 RC má i v případě mechanického poškození očekávanou životnost 100 a více let.

Toto potrubí je používáno na bezvýkopové technologie pokládky. Použití potrubí PE 100 RC však neopravňuje realizační firmu zmenšovat nároky na bezpečnou a šetrnou manipulaci s potrubím před samotnou pokládkou. Použití rolen, případně jiné zabezpečení proti mechanickému poškození je stále vyžadováno. Odolnost proti poškození těchto potrubí je určena pro rizika vybrané technologie.

Potrubí PE 100 RC