Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě - Wavin Academy

Efektivní odvodnění nového areálu v Ostravě

05.12.2016

Rozsáhlý projekt odvodnění zpevněných ploch a plochých střech nového skladového a logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích byl úspěšně ukončen. Stavba probíhala v roce 2015-2106, nyní se areál připravuje na svůj provoz. V projektu odvodnění bylo využito celkem 628 retenčních boxů Wavin Q-Bic, které pojmou téměř 258 kubíků dešťové vody. V projektu logistického areálu v Ostravě-Heřmanicích se jednalo o odvodnění celkem 13 597 m2 zpevněných ploch, z čehož plochá střecha činila 4 791 m2. Srážková voda je  akumulována do dvou retenčních nádrží, odkud je následně vypouštěna do vodoteče přes regulaci odtoku. Užitný objem větší retenční nádrže je 221,6 m3, menší nádrž pojme 36 m3 vody. Pro první nádrž bylo využito 540 boxů Q-Bic, pro druhou, která je určena odvodnění plochých střech, pak 88 boxů Q-Bic. Boxy jsou navíc vybaveny revizními šachtami typu 425 pro snadnou kontrolu a čištění.

Efektivní odvodnění areálu v Ostravě