Enersol 2021 - Wavin Academy

Enersol 2021

24.06.2021

Ve středu 15. června 2021 se v Pardubicích uskutečnila krajská soutěžní přehlídka žákovských prací projektu ENERSOL. Přes nepříznivé podmínky způsobené coronavirovou pandemií se do projektu v Pardubickém kraji zapojily čtyři střední školy – Střední průmyslová škola chemická, Sportovní gymnázium, Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.

V aule Gymnázia Mozartova na úvod vystoupil zástupce Pražské plynárenské Distribuce, a. s., Ing. Jan Srb, který seznámil žáky a pedagogy s úlohou zemního plynu v nastávajícím období útlumu a postupné úplné eliminace uhlí. Dalším hostem krajské konference Enersol byl Mgr. Robin Langer z Regioná

lní rozvojové agentury Pardubického kraje, který přítomným přiblížil činnost „Smart akcelerátoru Pardubického kraje“.

Poté již přišli na řadu soutěžící, kteří představili své práce zaměřené na stěžejní témata projektu Enersol. Tento projekt, jehož letošní ročník je již osmnáctý v řadě, vznikl v době, kdy se pomalu a nesměle začínaly řešit problémy spojené s ochranou životního prostředí. Projekt vždy měl a má za cíl motivovat a inspirovat žáky s

tředních škol k přemýšlení a k tvůrčí práci v tématech, které souvisí s alternativními zdroji energií, s možnostmi energetických úspor a s ochranou ovzduší. V posledních letech byla témata rozšířena o hospodaření s vodou a nakládání s odpady.

Účastníci krajské konference v Pardubicích shlédli zajímavé prezentace v kategoriích praxe, inovace a popularizace. Odborná porota složená ze zástupců Národního pedagogického institutu České republiky (Ing. Martin Malý), Pardubického kraje (Ing. Mgr. Vlasta Pemlová) a firmy Tecont (Ing. Miloš Hort) měla za úkol vybrat nejlepší práce, které postoupí na celostátní konferenci v Praze. Ta se uskuteční ve středu a ve čtvrtek 22. a 23. září 2021 na střední škole SOU gastronomie a podnikání Za Černým mostem.

Konference byla završena slavnostním vyhlášením výsledků.

Pardubický kraj budou reprezentovat tito žáci:

V kategorii Enersol a praxe Josef Bartůněk (SPŠE a VOŠ Pardubice) s projektem HEMPCRETE – stavby v souladu s přírodou a Ondřej Novák a Radek Lichtenberk (SOU plynárenské Pardubice) s projektem Ozelenění zemního plynu.

V kategorii Enersol a inovace Jana Šimůnková a Karolína Řezníčková (Sportovní gymnázium) s projektem Hos

podaření s vodou a Vítek Jiřička (SOU plynárenské Pardubice) s projektem Hospodaření s dešťovou vodou.

V kategorii Enersol a popularizace Zdeněk Tejkl a Lukáš König (SPŠCH Pardubice) s projektem Naše planeta a my – velká cesta ekologií.

Poděkování patří soutěžícím, kteří ve složitém školním roce byli ochotni vytvořit něco navíc. Poděkování patří pedagogům, kteří se žákům věnovali i „na dálku“ v roli koordinátorů a vedoucích žákovských prací. A poděkování patří také sponzorům a podporovatelům projektu Enersol, kteří věnovali soutěžícím ceny. Byly to dárkové předměty od společnosti Triker, a. s., sportovní trička od společnosti Wavin Czechia s.r.o., poukázky na nákup elektroniky od Pražské plynárenské Distribuce, a. s. a poukázky na nákup sportovního zboží od 1. SPZ, s. r. o.

Mgr. Martin VALENTA
Ředitel školy
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
Poděbradská 93, Pardubice 530 09