Jak ovlivňuje potrubí kvalitu pitné vody? - Wavin Academy

Jak ovlivňuje potrubí kvalitu pitné vody?

12.05.2015

Specialista na vnitřní instalace společnosti WAVIN Ekoplastik Ing. Ivo Valeš se ve svém článku Kvalita pitné vody a vnitřní vodovodní instalace zabývá vlivem různých potrubních materiálů na kvalitu vody. Pro vnitřní vodovodní instalace můžeme použít celou řadu trubních systémů z různých materiálů, které mají různé
druhy spojování a montáže. Každý z těchto systémů má své výhody a nevýhody a může jistým způsobem ovlivňovat kvalitu pitné vody.

Článek vyšel v časopise Stavebnictví a interiér 4/2015.