Kanalizační šachty Wavin Tegra modernizují dálnici D48 - Wavin Academy

Kanalizační šachty Wavin Tegra modernizují dálnici D48

12.09.2018

V roce 2017 byla zahájena rekonstrukce silnice I/48, která do roku 2020 povýší silnici vedoucí z Rybí do Rychaltic na plnohodnotný úsek dálnice D48. Tato dálnice tvoří v rámci Moravskoslezského kraje velmi důležitou dopravní tepnu orientovanou západovýchodním směrem. Jedná se o komunikaci, která spojuje jižní část Moravskoslezského kraje se střední Moravou a Polskem.

Silnice I/48 byla dosud provozována jako směrově nedělený čtyřpruh s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním, rekonstrukce ji však přinese střední dělící pruh, svodidla vyšší zádržné úrovně, upravené povrchy, vodorovné dopravní značení a novou kanalizaci. Pro její výstavbu jsou použity plastové kanalizační šachty Wavin Tegra 600 (cca 100 ks) a Wavin Tegra 1000 NG (cca 80 ks).

Šachty o průměru 600 a 1000 mm jsou zde umístěny střídavě. Velkou výhodou těchto šachet je snadná a rychlá montáž a integrovaná výkyvná hrdla, která umožňují přizpůsobit úhel napojení potrubí až o 7,5 ° do všech směrů.

Zajímavostí této stavby, jejímž investorem je ŘSD, je skutečnost, že se realizuje za plného provozu. Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a bude spolufinancována z Fondu soudržnosti.

Kanalizační šachty Wavin Tegra