Knihovna Wavin Acaro pro software Revit - Wavin Academy

Knihovna Wavin Acaro pro software Revit

14.12.2022

V současné době je na vzestupu požadavek na zpracování projektové dokumentace v rámci BIM, konkrétně v aplikaci Revit. BIM přístupy k projektování vyžadují v první řadě přípravu reálného 3D modelu celé stavby, potrubních rozvodů nevyjímaje. Celý proces modelování je poměrně časově náročný. Z tohoto důvodu jsme pro projektanty připravili ucelenou řadu knihoven našich produktů, které jsou určeny právě pro zmiňovaný program Revit.

Výhody knihovny

Uvedené knihovny se vyznačují řadou integrovaných inteligentních, praktických funkcí, které vyplynuly z požadavků projektantů a z našich dlouhodobých zkušeností z oblasti výroby a montáže plastových potrubních systémů. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi.

Kdy použít Revit?

Dá se říct, že program Revit nachází své uplatnění zejména v případě projektů rezidenčního, kancelářského či obchodního charakteru. Tety v případě našich produktů se bude jednat o výrobky, které se používají v rámci vnitřních rozvodů vody, topení a vnitřní kanalizace.

Nicméně je jasné, že i když jsme v rámci projektu postaveni před úkol navrhnout pro určitou budovu její vnitřní potrubní rozvody, tak je třeba tyto rozvody vyvést až k přípojnému bodu např. veřejné kanalizace, či vodovodu. S tímto souvisí i nutnost použít do projektu např. kanalizační šachtu, či vsakovací či retenční objekt a po propojovat tyto objekty vhodným typem potrubí. A pokud připravujete celý projekt v programu Revit, tak i pro tyto výrobky je nutné mít k dispozici příslušné knihovny.

Na tento požadavek jsme již zareagovali, a pro uživatele programu Revit jsme připravili knihovní prvky kanalizačních šachet TEGRA (425, 600 a 1000) a bloků Aquacell a Q-Bic Plus, které slouží k přípravě vsakovacích a retenčních objektů.

Nová knihovna kanalizačního potrubního systému Wavin Acaro

Nyní na tyto dílčí kroku navazujeme a uvolňujeme knihovnu pro potrubní systém Wavin Acaro. Tato knihovna opět naprosto přesně a věrohodně kopíruje reálné produktové portfolio tohoto systému. Za zmínku tedy stojí uvést fakt, že knihovna obsahuje dva základní typy potrubí co do tuhosti – SN 12, resp. SN 16 a dále pak je zde možnost výběru konkrétního způsobu spojování potrubí (hrdla, bezhrdlé potrubí spojené pomocí přesuvek, či pomocí elektrospojek). Dále knihovna obsahuje kompletní systém dostupných tvarovek, jako jsou kolena, odbočky či redukce.

 

Stáhnout knihovnu >>