Pozor, čeká se změna legislativy nakládání se srážkovými vodami - Wavin Academy

Norma ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod byla Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zařazena do procesu revize. Reviduje se zejména kapitola 4. tj. geologický průzkum, kde má dojít jak k aktualizaci, tak k doplnění zkušeností. Dále má dojít k zapracování jiných nových normativních předpisů, které úzce souvisí s řešenou problematikou. Termín ukončení revize a vydání nového znění normy není zatím znám.

Více informací o současných normách v oblasti nakládání srážkových vod se můžete dočíst v odborném článku publikovaném v časopisu Český instalatér.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close