Pozor, čeká se změna legislativy nakládání se srážkovými vodami - Wavin Academy

Pozor, čeká se změna legislativy nakládání se srážkovými vodami

24.11.2015

Norma ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod byla Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zařazena do procesu revize. Reviduje se zejména kapitola 4. tj. geologický průzkum, kde má dojít jak k aktualizaci, tak k doplnění zkušeností. Dále má dojít k zapracování jiných nových normativních předpisů, které úzce souvisí s řešenou problematikou. Termín ukončení revize a vydání nového znění normy není zatím znám.

Více informací o současných normách v oblasti nakládání srážkových vod se můžete dočíst v odborném článku publikovaném v časopisu Český instalatér.