Manipulace a pokládka plastového potrubí v zimním období - Wavin Academy

Manipulace a pokládka plastového potrubí v zimním období

23.01.2017

Mráz většině plastů nevadí, lze je tedy skladovat i v zimě mimo vytápěné objekty.
V případě potrubí z PVC se ovšem jeho odolnost proti prudkým nárazům s klesající teplotou (okolo 0 °C a při teplotách nižších) zmenšuje. Z těchto důvodů nedoporučujeme provádět pokládku potrubí z PVC při teplotách pod 5° C. Zvýšenou pozornost dávejte při nízkých teplotách také při řezání a vrtání PVC.

S potrubím vyrobeného z polypropylenu je možné bez obav manipulovat i při velmi nízkých teplotách až -20 º C. Samotná pokládka potrubí z PP za velmi nízkých teplot je však omezena zejména hutnitelností obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí. Pro dosažení předepsaného stupně hutnění by se potrubí z PP mělo pokládat do teploty – 5 º C. Pro funkčnost celého systému je právě zhutnění obsypu velmi důležité, proto je nutné požadovaný stupeň zhutnění obsypu důsledně kontrolovat již při teplotách kolem 0°C. Rizikem může být rovněž těsnění, které při teplotě kolem – 10° C může ztrácet svou elasticitu. Proto doporučujeme skladovat těsnění odděleně v pokojové teplotě.

Skladování plastového potrubí v zimě