Mapa potencionálního vsaku - Wavin Academy

Mapa potencionálního vsaku

27.10.2016

Začátkem října se ve Velkých Bílovicích uskutečnila konference Městské vody 2016. Bohatý dvoudenní program nabídl řadu zajímavých přednášek. Tématem byla oblast provozování kanalizací, řešení vsaku dešťových vod, čištění odpadních vod, protipovodňová opatření, financování této oblasti a řada dalších aktuálních témat. Zajímavý přínos k řešení zasakování dešťových vod přinesla prezentace projektu MŽP a Sweco Hydroprojektu.s názvem „Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaném území“. Jedním z výstupů je mapa potencionálního vsaku v ČR. Tento podklad je GIS aplikací a rozděluje území z hlediska vhodnosti ke vsakování.

Tato mapa (vrstva) je volně ke stažení na stránkách: www.povis.cz (v sekci Ke stažení => OPŽP 2014-2020 => specifický cíl 1.3)

Ze samotné konference a z doprovodného programu si můžete prohlédnout kompletní program a fotogalerii na tomto odkazu.

mestske_vody_header