Máte před sebou velký a náročný projekt? - Wavin Academy

Máte před sebou velký a náročný projekt?

13.10.2017

Potřebujete-li řešení, které zohledňuje výhodný poměr ceny a kvality, volte kombinaci systémů Optimum a Premium – systém Ekoplastik HEAT Kombi.

Kombinované projekty rozvodů vytápění

U velkých a náročných projektů doporučujeme pro rozvody vytápění systémy kombinovat. Každý ze systémů přináší své výhody a propojením obou docílíte ideálního ekonomického řešení při zachování veškeré kvality. Trubky z PP-RCT umožňují při řešení ústředního vytápění použití největších dimenzí,  použijte je tedy pro hlavní horizontální páteřní potrubní rozvody a stoupací potrubí. Pro podlahové a dopojovací potrubí pak využijte trubky PE-Xc/Al/PE-HD.

Nebojte se kombinovat a vybírejte z variant, které jsme pro vás připravili:

  • FIBER BASALT OXY + K-press
  • FIBER BASALT OXY + M-press
  • FIBER BASALT PLUS + K-press
  • FIBER BASALT PLUS + M-přes

Porovnání tlakové ztráty tvarovek místními odpory

Velmi nízké hodnoty ztráty tlaku systému z PP-RCT umožnují použít méně výkonné oběhové čerpadlo při zachování optimální výkonnosti. Hodnota tlakové ztráty při použití potrubí z PP-RCT je až 4x nižší!