MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL s účastí Wavin Czechia - Wavin Academy

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL s účastí Wavin Czechia

28.04.2022

Mezinárodní konference Enersol Czech, z.s. a Střední průmyslová škola Otrokovice za podpory Zlínského kraje, města Otrokovice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostřední a Ministerstva průmyslu a obchodu pořádali ve dnech 21. až 22. dubna 2022 devatenáctý ročník MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL.  Projekt je součástí programu podpory talentovaných žáků středních škol a popularizace technických oborů.

Projekt je mezinárodní. Jedním z cílů je vytvořit podmínky pro sdílení znalostí a zkušeností mezi žáky partnerských zemí. V současné době je v České republice do projektu zapojeno přibližně 70 škol.

Téma konference: obnovitelné zdroje energie, snižování energetické náročnosti, omezování uhlíkové stopy, hospodaření s vodou a odpady.

Cílem konference: podpora vzdělávání v oblasti OZE, energetických úspor, omezování emisí v dopravě, hospodaření s vodou, hospodaření s odpady, a to formou prosazování šetrných technologií a úspor k ochraně životního prostředí.

Za společnost Wavin Czechia se MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ENERSOL 2022 v Otrokovicích zúčastnili Ing. Vít Mrkvička (vedoucí obchodu) a Bc. Šárka Piechowiczová, DiS. (koordinátor projektu Wavin do škol). Kolegové byli součástí soutěžního týmu, společně s Mgr. Martinem Valentou (ředitel školy), Ing. Vlastimilem Schillerem (učitel odborných předmětů) a studenty z Pardubického kraje, za SOU Plynárenské v Pardubicích. Studenti Lukáš Drahokoupil a Michal Kopecký v rámci projektu ENERSOL 2022, soutěžili na téma „hospodaření s vodou“ v oddílu praxe při studiu. V projektu a soutěži prezentovali produkty společnosti Wavin z oblasti HSDV, a to se zaměřením na využití dešťové vody a zkvalitnění životního prostředí, při realizaci nových stavebních projektů v městském prostředí.

Konference ENERSOL 2022 (energie a slunce) je vrcholem a přehlídkou vysoce kvalifikovaných projektů, vytvořených studenty za podpory učitelů, odborníků z firem a sdílených na mezinárodní úrovni.

Poděkování patří všem, kteří se na projektu ENERSOL dnes a také po dlouhých devatenáct let, trvání soutěže, podíleli. Lidem, kterým záleží na našem životním prostředí, udržitelnosti zdrojů, planetě a budoucnosti další generace.

Jedno speciální poděkování taky je. Je to poděkování panu Jiřímu Herodesovi, předsedovi rady partnerů Enersol, který před mnoha lety tento projekt založil, tenkrát pod úchvatným názvem „Slunce do škol“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vít Mrkvička (vedoucí obchodu Wavin Czechia s.r.o.)
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., koordinátor projektu Wavin do škol