Norma ČSN 759010 - aktualizace - Wavin Academy

Norma ČSN 759010 – aktualizace

24.10.2016

Norma Vsakovací zařízení srážkových vod, která je od února 2012 v platnosti, doznává dalších změn. Po první drobné opravě dojde k významné úpravě kapitoly 4, která řeší geologický průzkum a všechny parametry a výstupy geologických prací, které vedou ke stanovení koeficientu vsaku. Kromě této kapitoly se dotkne změna také některých vzorců a grafických příloh. Nově aktualizovaná norma by měla vejít v platnost nejdříve na konci listopadu.