Nová tisková zpráva: Časté přívalové deště nutí obce modernizovat kanalizaci - Wavin Academy

Nová tisková zpráva: Časté přívalové deště nutí obce modernizovat kanalizaci

17.04.2019

Škody a ztráty, které českým obcím způsobují přívalové deště, dosahují ročně několika stovek milionů korun. Obce řeší nejen nedostatečnou a poškozenou kanalizační síť, ale v době letních měsíců často i nedostatek vody. Srážková voda totiž namísto zadržení v krajině obvykle odteče do jednotné kanalizace. Dle nedávného průzkumu, který iniciovala společnost Wavin Ekoplastik, plánuje celých 75 % českých obcí investovat do výstavby moderních opatření. Zájem obcí o modernizaci kanalizačních sítí, zkvalitňování technologií pro čištění odpadních vod či výstavbu prvků, které dokáží v krajině a zejména na zemědělských plochách zadržet vodu, dokládá i zájem obcí o dotaci Ministerstva zemědělství. To v tuto chvíli eviduje žádosti s náklady přes 3,1 miliardy korun.

Více infomací najdete v tiskové zprávě zde: www.wavinacademy.cz/tiskove-zpravy/caste-privalove-deste-nuti-obce-modernizovat-kanalizaci/

Wavin Spotlight