Nová tisková zpráva: Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody - Wavin Academy

Nová tisková zpráva: Technologie Compact Pipe pro lepší kvalitu vody

09.03.2017

Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, se podílí na realizaci projektu „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“. Součástí tohoto projektu je vybudování přivaděče surové vody do úpravny vody v Kroměříži, pro což byla jako nejvhodnější metoda vybrána bezvýkopová technologie Compact Pipe. Celé znění tiskové zprávy najdete zde: www.wavinacademy.cz/tiskove-zpravy/technologie-compact-pipe-pro-lepsi-kvalitu-vody/

Compact Pipe