Odolnost plastů zblízka - Wavin Academy

Odolnost plastů zblízka

25.04.2016

Plasty – jako ostatně všechny materiály – se chovají při různých teplotách jinak. Při mínusových teplotách je plastové potrubí křehčí a při mechanickém namáhání hrozí poškození. Naopak při vysokých teplotách se může projevit tzv. délková roztažnost. Rozdíl teplot při montáži a při provozu, kdy je v potrubí dopravováno médium s odlišnou teplotou, než byla ta při montáži, může dojít k délkovým změnám – prodloužení nebo zkrácení. Tyto změny musí být vhodným způsobem kompenzovány. V případě, že není umožněno prodloužení nebo smršťování, koncentruje se ve stěnách trubek přídavná tahová a tlaková napětí, která potom zkracují životnost potrubí.

Odolnost plastů