Osazení podtlakového střešního vtoku Wavin QS-P+ - Wavin Academy

Osazení podtlakového střešního vtoku Wavin QS-P+

23.05.2018

Podtlakový systém QuickStream patří v dnešní době mezi nejčastější volbu řešení v otázce odvodnění plochých střech. V rámci firmy Wavin Ekoplastik se dbá na důslednost a správnost fungování tohoto systému, jejíž nedílnou součástí je i správná volba a montáž střešních vtoků, které jsou specificky navrženy a uzpůsobeny tak, aby tohoto efektu bylo dosaženo.

K tomu je ovšem nezbytné znát a dodržet správný montážní postup při osazení tohoto elementu do střešní konstrukce, k čemuž slouží tato krátká animace popisující montáž plastového podtlakového vtoku typu QS-P+ do střešní konstrukce s ukázkou varianty ukončení PVC fólií či bitumenovými pásy.