Otázky, na které často odpovídáme: nabízí Wavin nějaký software pro návrh projektu likvidace dešťových vod? - Wavin Academy

V poslední době se „roztrhl pytel“ s projekty řešícími likvidaci dešťových vod buď jejich vsakováním, nebo jejich retencí. Návrh vlastních vsakovacích či retenčních objektů by měl odpovídat „nové“ české normě – ČSN 75 9010 – ona není složitá, ale jedná se o řadu iteračních (časově náročných) výpočetních operací. Wavin nabízí návrhový software.

Problematika nakládání s dešťovými vodami je u nás ve Wavinu jednou z priorit. V nabídce máme on-line (tedy bez nutnosti instalace) aplikaci, která vás jednoduchým způsobem provede celým návrhem. V podstatě program jakoby kopíruje kroky, které je třeba udělat při respektování normového návrhu. Uživatel je nucen postupně volit např. lokalitu, velikosti a typy odvodňovacích ploch, způsob likvidace, typ akumulačních bloků, půdní parametry atd. Po provedení výpočtů program sám vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Tyto výsledkové tabulky obsahují veškeré požadované výsledkové hodnoty – jako jsou např. rozměry objektu, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plocha včetně vsakovacího odtoku, hodnota doby prázdnění a mnohé další.
Závěr návrhu spočívá v automatickém vygenerování technické zprávy, která svým obsahem odpovídá zpracovávanému projektu. V případě potřeby je možné výstupy doplnit taktéž specifikací materiálu včetně cenové kalkulace.
Program je k dispozici zdarma ke stažení v Zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

Likvidace dešťových vod

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close