Otázky, na které často odpovídáme: nabízí Wavin nějaký software pro návrh projektu likvidace dešťových vod? - Wavin Academy

Otázky, na které často odpovídáme: nabízí Wavin nějaký software pro návrh projektu likvidace dešťových vod?

09.05.2017

V poslední době se „roztrhl pytel“ s projekty řešícími likvidaci dešťových vod buď jejich vsakováním, nebo jejich retencí. Návrh vlastních vsakovacích či retenčních objektů by měl odpovídat „nové“ české normě – ČSN 75 9010 – ona není složitá, ale jedná se o řadu iteračních (časově náročných) výpočetních operací. Wavin nabízí návrhový software.

Problematika nakládání s dešťovými vodami je u nás ve Wavinu jednou z priorit. V nabídce máme on-line (tedy bez nutnosti instalace) aplikaci, která vás jednoduchým způsobem provede celým návrhem. V podstatě program jakoby kopíruje kroky, které je třeba udělat při respektování normového návrhu. Uživatel je nucen postupně volit např. lokalitu, velikosti a typy odvodňovacích ploch, způsob likvidace, typ akumulačních bloků, půdní parametry atd. Po provedení výpočtů program sám vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Tyto výsledkové tabulky obsahují veškeré požadované výsledkové hodnoty – jako jsou např. rozměry objektu, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plocha včetně vsakovacího odtoku, hodnota doby prázdnění a mnohé další.
Závěr návrhu spočívá v automatickém vygenerování technické zprávy, která svým obsahem odpovídá zpracovávanému projektu. V případě potřeby je možné výstupy doplnit taktéž specifikací materiálu včetně cenové kalkulace.
Program je k dispozici zdarma ke stažení v Zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

Likvidace dešťových vod