Poznatky z Wavinu: Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny - Wavin Academy

Poznatky z Wavinu: Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny

12.04.2018

Kořeny stromů, které rostou uvnitř kanalizace, mohou způsobit problémy. Kořeny rostou především tam, kde je přítomen kyslík, takže v potrubí, které je zcela naplněné, rostou jen minimálně. Spíše se budou šířit v teplém a vlhkém prostředí bohatém na živiny. Následné poškození kanalizace však může být velké a nákladné. Wavin zkoumal příčiny a důsledky růstu kořenů stromů v kanalizacích, a jak je možné zabránit škodám v naší podzemní infrastruktuře.

Kořenový růst v kanálech – příčiny a důsledky
Vniknutí kořenů stromů do kanalizačních systémů způsobuje značné poškození potrubí. Těžkou hlavu z těchto problémů mají nejen obce, firmy, ale i majitelé domů. Kořeny, které rychle rostou, mohou infrastrukturu zcela poškodit a náklady na opravy nebo výměny potrubí jsou obrovské. Nedávná geostatická studie provedená v Kolumbii potvrdila, že „větší stromy dokáží způsobit větší škody na potrubí, a že vzdálenost stromů je důležitým parametrem pro snížení potenciálního poškození.“
Studie dále zjistila, že „kumulativní srážky a délka kanalizace nemají na pozorované narušování potrubí kořeny žádný vliv.“ Je zřejmé, že některé materiály jsou vůči narušení kořeny odolnější.

Některá fakta:
• Staré trubky se spárami a mělko uložené potrubí je k vrůstání kořenů náchylnější.
• Méně spojů v kanálech a delší potrubí znamená menší pravděpodobnost růstu kořenů.
• Velké, rychle rostoucí stromy jsou největším rizikem.
• Kanalizační potrubí z materiálů jako je hlína, cihla nebo beton, se časem uvolňuje, což způsobuje jejich oddělení od země, praskání a erozi. Kořeny stromů rostoucích v blízkosti kanalizačních potrubí se mohou dostat přes takové trhliny dovnitř. Růst kořenů vytváří obrovský tlak, který dokáže rozevřít i ty nejtěsnější a nejhustší potrubní spoje. Kanalizační potrubí jsou nejčastěji umísťována v hloubce dvou a více metrů.
• Kořeny stromů, které pronikají v dané hloubce, se nazývají „kořenové kotvy“ stromu a mohou obklopovat neporušené trubky bez jakýchkoliv problémů. Poškození vzniká pouze v případě, že v trubce vzniká trhlina nebo otvor, což umožňuje, aby kořeny pronikly dovnitř.
• „kořeny podavače“ jsou jemné vlásenkové vláknité kořeny, které se obvykle nacházejí v prvním metru půdy.
• Porušená kanalizace vede k únikům vody a odpadních vod, do půdy uniká vzduch a vytváří tak perfektní směs kyslíku, vody a živin pro růst stromů. To způsobuje, že „kořenové kotvy“ vypěstují velmi jemné „kořeny podavače“, které pronikají do popraskané trubky a způsobují její blokování.
• Podle Institutu pro podzemní infrastrukturu (IKT) může kořen růst v potrubí po dobu více než dvou let, než naruší jeho těsnění.

Náklady
Náklady na opravy havárie potrubí mohou být vyšší než náklady spojené s novou výstavbou. A když se zabýváte opravou hlavních odtoků a kanalizací zejména v důsledku vrůstání kořenů stromů do potrubí, je to poměrně drahé. Tyto zákeřné stromové kořeny mohou způsobit takové škody na kanalizaci, které mohou následně způsobit zatopení ulice nebo budovy, což většinou vyděsí obyvatele i majitele domů. Náklady se zvyšují a ceny za výměnu nebo opravy kanalizace se mohou pohybovat ve statisících.
Jaká jsou tedy opatření, která můžeme přijmout, abychom zabránili růstu kořenů stromů v
našich kanalizačních systémech?

Prevence růstu kořenů v kanalizačních systémech
Půdní řešení, promyšlená stromová terénní úprava a řádně instalované kanalizační potrubí z trvanlivého materiálu představují tři klíčová opatření, která zabrání růstu kořenů stromů v kanálech.
Půdní řešení: IKT doporučuje zavádění pasivních a aktivních ochranných opatření. Pasivní opatření zahrnuje například instalaci tekuté půdy do příkopu, protože brání růstu kořenů. Aktivnější opatření zahrnuje provzdušňování půdy nebo jámy na výsadbu.
Stromy pro kanalizace bezpečné: Vzít do úvahy, že je možné mít výsadbu stromů pod kontrolou, kam a jaký druh stromů vysazujete. Vždy omezte množství stromů, které instalujete v těsné blízkosti vaší kanalizace. Poblíž vaší kanalizace doporučujeme menší stromy (s mělkými kořenovými strukturami). Některé evergreeny, jako je cypřiš a několik ovocných stromů (jako třešeň, švestka a broskvoň), snižují pravděpodobnost poškození. Větší stromy vysazujte co nejdále od kanalizace. Zabraňte výsadbě některých rychle rostoucích stromů, jako jsou: javor, topol, bříza, vrba, jilm blízko vaší kanalizace.
Plastové trubky: Kořeny cestují při hledání vody. Pokud se neodstraní, mohou kořeny stromů zcela zablokovat proudění odpadních vod uvnitř kanalizace. Ale pokud je kanalizace řádně uzavřená a v dobrém stavu, pravděpodobně nebude k invazi kořenů náchylná. Dále je vhodné použití odolných potrubních přípojek nebo položení panelů a fólii do výkopů tak, aby potrubí a kořeny byly od sebe oddělené. Potrubní materiál navíc hraje velmi důležitou roli. Plastové trubky jsou trvanlivé a dobře udržovatelné, což je důvodem, proč jsou potrubní systémy Wavin tak populární volbou pro kanalizační a odvodňovací systémy. Jsou lehké, snadno se instalují a udržují a především – nepraskají. Když potrubní kanalizace prasknou, kořeny stromů napadnou potrubí a rostou … a rostou….

Pokud je to možné, snažte se být proaktivní v péči o půdu a výsadbou stromů. Co se kanalizačního systému týká, v případě problémů budou patrné varující signály. Podzemní záplavy, klokotavé zvuky ve vaší toaletě, pravidelné ucpávání kanalizace – to může být způsobeno problémem prorůstání kořenů. Pokud k tomu dojde, zavolejte instalatéra, aby pomohl problém odhalit a nabídl vám možnosti, jak ho vyřešit.

Další informace o systémech plastových potrubí Wavin pro kanalizaci a odvodnění najdete na stránkách: www.wavin.cz nebo www.wavin-academy.

Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny

kořeny_potrubí_Root Growth 61

Kanalizační potrubí blokované zarůstáním kořeny