Přednáška pro studenty SOU Stavební v Opavě a rozhovor na téma spolupráce školy s firmami - Wavin Academy

Přednáška pro studenty SOU Stavební v Opavě a rozhovor na téma spolupráce školy s firmami

10.02.2022

Pro studenty oboru instalatér SOU Stavební v Opavě připravil Wavin Czechia ve čtvrtek 10. února 2022 přednášku na téma „Podtlakové odvodnění střech a vnitřní kanalizační systémy“. Lektorem byl náš kolega Ivo Valeš. Po přednášce jsme se zeptali Ing. Miroslavy Sukeníkové (učitel odborných předmětů) na její zkušenosti se studenty a spoluprací s firmami: „Pro výchovu řemeslníků potřebujeme získat firmy i rodiče.“

Jak dlouho vyučujete na SOU v Opavě a jaké jsou Vaše stěžejní odborné předměty?
Na škole působím 11 let, instalatéry vyučuji instalaci vody, kanalizace, vytápění, plynárenství a TK.

Dokážete odhadnout kolik studentů jste již úspěšně připravila k závěrečným zkouškám?
Asi 170 studentů.

Co Vám jako pedagogickému pracovníkovi přináší zapojení odborníka z praxe do výuky?
Žáci při setkání s odborníkem z pracovního prostředí získávají nejnovější informace z oboru, který studují, ověřují si teoretické znalosti a reálně se seznamují s produkty. Máme ověřeno, že obohacení výuky přispívá k větší motivaci studentů ke studiu perspektivních technických oborů a zvyšuje se jejich šance pro uplatnění v praxi.

Pomáhají Vám pomůcky darované od odborných firem při výuce?
Zcela určitě, vítáme jakoukoliv podporu. Jsme rádi, že se firmy věnují spolupráci se školami. Využíváme portál www.wavinacademy.cz, kde si můžeme stáhnout například katalogy výrobků, instruktážní videa, přednášky na produkty off-line nebo zajímavosti z oblasti stavebního trhu. Pomáhají nám také produktové panely do výuky, montážní pravítka, návody na svařování pro instalatéry nebo vzorky, které můžeme využít při praktickém vyučování. Také rádi absolvujeme se studenty exkurze do výrobních závodů nebo se účastníme veletrhů a výstav.

Co Vás nejvíce těší na povolání, které vykonáváte?
Určitě nás jako vyučující těší, když dovedeme studenty k závěrečným zkouškám a pak další odměnou je to, když vykonávají práci v oboru, který studovali a jsou ve svém životě úspěšní.

Jaké jsou Vaše pracovní vize a cíle do budoucna?
Cílů, kterých bychom chtěli dostáhnout je docela hodně. Například jedním z hlavních cílů je podílet se na interaktivní, odborné a dynamicky se rozvíjející výuce studentů se zaměřením na nové technologie a materiály, které se dnes uplatňují na stavebním trhu.

Za rozhovor děkuje a přeje studentům a učitelům hodně úspěchů ve studiu a také v zaměstnání Šárka Piechowiczová


O SOU Stavební v Opavě

SOU Stavební v Opavě existuje již od roku 1949. Orientuje se na vzdělávání žáků, kteří po absolvování školy najdou uplatnění ve stavebních a navazujících oborech. Wavin Czechia se školou spolupracuje dlouhodobě. V rámci projektu zapojení odborníka do výuky jsou ze strany Wavin Czechia realizovány přednášky pro učitele a studenty z oblasti
novinek inženýrských sítí, ale také z oblasti vnitřních instalací. Cílem přednášek je seznámení vyučujících a studentů s produkty, které jsou nově zaváděny na stavební trh a studenti se s nimi mohou setkat při praktickém vyučování ve firmách nebo po absolvování studia v zaměstnání.


O projektu Wavin do škol

Společnost Wavin Czechia jako významný dodavatel plastových potrubních systémů pro vnitřní instalace a inženýrské sítě na stavebním trhu v roce 2020 zahájila projekt pod názvem Wavin do škol. Cílem projektu je propojit vyučující a studenty se společností Wavin Czechia, seznámit učitele a studenty s produkty a novinkami na stavebním trhu a umožnit absolventům škol, aby jejich znalosti více odpovídaly požadavkům trhu práce. V rámci projektu Wavin do škol společnost nabízí on-line webináře, produktová školení přímo ve školách – včetně prezentace novinek, návštěvy interaktivního školícího centra v Kostelci nad Labem a možnost využití exkurze do výroby. Součástí projektu je rovněž technická a materiálová podpora pro rozvoj praktického vzdělávání.