Přibližujeme vnitřní instalace studentům, dáváme mladým lidem chuť obor studovat! - Wavin Academy Přibližujeme vnitřní instalace studentům, dáváme mladým lidem chuť obor studovat!

Přibližujeme vnitřní instalace studentům, dáváme mladým lidem chuť obor studovat!

11.10.2022

Dne 5. října 2022 společnost Wavin Czechia, v rámci projektu Wavin do škol, realizovala výukové dopoledne, na Střední škole techniky a služeb v Karviné, pro obor instalatér a topenář.
Zeptali jsem se pana Petra Albrechta, učitele odborného výcviku v oboru instalatér, topenář.

Pane Albrechte, co se změnilo u Vás ve škole od září tohoto školního roku?

Zájem studentů studovat obor instalatér, topenář se zvyšuje. Naše škola se v období prázdnin soustředila na rekonstrukci školních prostorů pro instalatéry tak, aby studenti praktické vyučování vykonávali v novém prostředí, které je v rámci možností školy a sponzorů vybaveno produkty, které se dnes používají při opravách, rekonstrukcích a výstavbě domů. Tyto prostory jsou stavebně zcela dokončeny a dovybavení realizujeme společně se studenty již v rámci praktického vyučování.
S kolegy ze společnosti Wavin Czechia jsme se viděli na začátku kalendářního roku v rámci „Projektového dne Střední školy techniky a služeb“. V průběhu projektového dne se studenti seznámili poprvé se společností Wavin a produkty pro vnitřní instalace. Projektový den trvá jen pár hodin a mě jako učitele produkty zaujaly natolik, že jsem požádal společnost Wavin o celé výukové dopoledne, a to na začátku nového školního roku.

Co přináší pro Vás učitele a studenty zapojení odborníka z firmy do výuky?

Pro mě, jako učitele odborných předmětů, je to především možnost poznat nové produkty, naučit se nové materiály a technologické postupy v rámci instalací. Pro studenty to znamená obohacení výuky o nové lektory z praxe, spojení praktických dovedností s teoretickou výukou a zkušenosti orientace se na portále společnosti, vyhledávání novinek, sledování projektů v rámci stavebního trhu, možností uplatnění v rámci praxe v oboru, a další informace důležité pro život instalatéra a topenáře v on-line světě.

Společnost Wavin Czechia vydala od září novou interaktivní učebnici pro obor TZB, jaký máte na učebnici názor?

Jsem velmi rád, že interaktivní učebnice byla vydána. Na trhu publikace pro učitele a studenty takového typu „future books“ vydána ještě nebyla, nebo jsem se s ní nesetkal. Podíváme-li se na portály, tak učebnice pro instalatéry a topenáře jsou staršího vydání a dnes se neslučují s dynamickým rozvojem produktů v oboru. Líbí se mi například, že každá produktová řada výrobků obsahuje nejen odborné informace o produktech, ale je také obohacena o instruktážní videa, odkazy na odborné pojmy ve „Wiki“, nebo zajímavé realizované projekty. Interaktivní učebnice je, dle mého názoru, dokonalý nástroj pro obohacení výuky. Jsem rád, že k interaktivní učebnici jsme získali do učeben panely výrobků s produkty Ekoplastik, tichou kanalizací a lisovanými systémy. Jako učitel mohu propojit teorii a instruktážní videa, ukázat zajímavé projekty k produktu, vysvětlit cizí pojmy, a následně použít přímou vizualizaci produktu na zhotovených panelech. Tuto možnost jsem dříve neměl.

A co kolegové, kteří s Vámi tento obor také vyučují, mají zájem?

Zcela určitě, zúčastnili se workshopu v rámci dne otevřených dveří, účastní se výukového dopoledne, stáhli si z Wavin Academy interaktivní učebnici a dnes mají velmi dobré povědomí o značce. Vzhledem k tomu, že na naší škole je také svářečská škola, tak interaktivita se přenesla také tam.

Děkujeme za rozhovor.

Ing. Ivo Valeš, produktový manažer vnitřní instalace
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., koordinátor projektu Wavin do škol

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky