Projekt Wavin Czechia získal 2. místo v kraji a bude prezentován v celostátním kole Enersol 2022 - Wavin Academy

Projekt Wavin Czechia získal 2. místo v kraji a bude prezentován v celostátním kole Enersol 2022

02.03.2022

V letošním roce se učitel odborných předmětů Ing. Vlastimil Schiller se studenty Lukášem Drahokoupilem a Michalem Kopeckým přihlásili do soutěže Enersol 2022 za SOU Plynárenské v Pardubicích. Bylo vybráno téma „Hospodaření s dešťovou vodou“ a společnost Wavin Czechia jako partner byla jasná volba.

Seznámení v lednu ve školícím centru Wavin Czechia

V měsíci lednu, jako tým, navštívili školící centrum v Kostelci nad Labem. Seznámili se s produkty společnosti Wavin a interaktivními moduly výrobků. Odvezli si celou řadu poznatků, podkladů a pomůcek pro zpracování teoretické části soutěže.

Wavin Czechia druhé místo na krajském kole Enersol

Den D – krajské finále soutěže Enersol v Královehradeckém kraji

Dne 23. února 2022 nastal den „D“. V sále Jana Kašpara v budově „bývalé reálky“ v Pardubicích byly studentky a studenti, připraveni soutěžit před odbornou komisí. Dress code zúčastněných dával soutěži atmosféru profesionality.
Jsme potěšeni, že jsme mohli být spolu s organizátory akce, zakladateli soutěže Enersol, učiteli a hosty v hledišti jako partneři akce. Viděli jsme, že naše práce v rámci projektu Wavin do škol má význam a smysl, protože právě mladí lidé jsou ti, které nejvíc zajímá ekologie, udržitelnost, cirkulární ekonomika a úspory energií. Generace pod názvem „Z“ je jedna z významných cílových skupin, která dnes posuzuje kvalitu našich výrobků, jejich skutečnou hodnotu a možnosti využití v rámci moderního stavebního trhu.

Blahopřejeme Lukáši Drahokoupilovi a Michalu Kopeckému, jako soutěžnímu týmu, ke skvělému druhému místu v soutěži a přejeme hodně úspěchů s projektem Wavin Czechia hospodaření s dešťovou vodou na celostátní konferenci Enersol 2022 v Třebíči.

 

Za Wavin Czechia: Bc. Šárka Piechowiczová, DiS. koordinátor projektu Wavin do škol

Více informací o projektu Enerosol