Projektový den na Střední škole techniky a služeb Karviná na téma „Kudy teče voda“ - Wavin Academy

Projektový den na Střední škole techniky a služeb Karviná na téma „Kudy teče voda“

20.05.2022

Střední škola techniky a služeb Karviná nese tento název od roku 2006 a navazuje na tradici učňovských, hornických učilišť. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. V souladu se zřizovací listinou provádí komplexní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Ve škole probíhá výuka celé řady učebních oborů a v současné době škola spolupracuje s téměř 200 firmami v regionu.

Dne 12. 5. 2022 byl školou realizován projektový den, jehož cílem je seznámení studentů s novinkami v oboru, který právě studují. V oboru instalatér se žáci připravují pro práci na vnitřních a vnějších vodovodních, plynových, otopných a kanalizačních systémech, montáž jednotlivých částí systémů, jejich údržbu a správu.

Společnost Wavin Czechia v rámci projektového dne, po dohodě s panem Petrem Albrechtem, učitelem odborného výcviku, pro studenty a učitele připravila přednášku pro obor instalatér na téma „Kudy teče voda“, se zaměřením na hospodaření s dešťovou vodou.

Dle platné české legislativy jsou popsány tři způsoby nakládání s dešťovou vodou. Pokud je vhodné, propustné podloží, měli bychom dešťovou vodu nechat vsakovat. Při horších vsakovacích podmínkách je možné vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. V případě, že se nic nevsákne, je možné přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. Z retenčních nádrží by měla být dešťová voda odváděna do povrchových vod a dešťové kanalizace. Odvádění regulovaného odtoku do jednotné kanalizace je až poslední variantou při volbě způsobu odvodnění.

Společnost Wavin Czechia je významným dodavatelem uceleného, inteligentního systému hospodaření s dešťovou vodou, který dodává na stavební trh. Kvalifikovaná řešení jednotlivých projektů přispívají k významným úsporám v hospodaření s dešťovou vodou a ekologii obecně. Kudy teče voda? Od potoka k řece, ví studenti ZŠ, ale z důvodu klimatických změn, rozvoji obcí a měst a moderní výstavbě domů, je dnes nutné znát, hledat a realizovat SMART řešení, aby krajina „tam v Karviné“ zůstala tak hezká jaká je, voda je doslova a do písmene život.

Lektor Wavin Czechia: Ing. Ivo Valeš, produktový manažer
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., koordinátor projektu Wavin do škol

Blog Články z médií Poradna Produktová doporučení Produktové zajímavosti Reference Tiskové zprávy

Všechny novinky