Projektový den na Střední škole techniky a služeb Karviná na téma „Kudy teče voda“ - Wavin Academy

Střední škola techniky a služeb Karviná nese tento název od roku 2006 a navazuje na tradici učňovských, hornických učilišť. Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. V souladu se zřizovací listinou provádí komplexní výuku středního vzdělání s výučním listem a výuku středního vzdělání s maturitní zkouškou v denním studiu pro absolventy ZŠ. Ve škole probíhá výuka celé řady učebních oborů a v současné době škola spolupracuje s téměř 200 firmami v regionu.

Dne 12. 5. 2022 byl školou realizován projektový den, jehož cílem je seznámení studentů s novinkami v oboru, který právě studují. V oboru instalatér se žáci připravují pro práci na vnitřních a vnějších vodovodních, plynových, otopných a kanalizačních systémech, montáž jednotlivých částí systémů, jejich údržbu a správu.

Společnost Wavin Czechia v rámci projektového dne, po dohodě s panem Petrem Albrechtem, učitelem odborného výcviku, pro studenty a učitele připravila přednášku pro obor instalatér na téma „Kudy teče voda“, se zaměřením na hospodaření s dešťovou vodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle platné české legislativy jsou popsány tři způsoby nakládání s dešťovou vodou. Pokud je vhodné, propustné podloží, měli bychom dešťovou vodu nechat vsakovat. Při horších vsakovacích podmínkách je možné vsakování kombinovat s retencí a regulovaným odpouštěním. V případě, že se nic nevsákne, je možné přistoupit pouze k retenci a regulaci odtoku. Z retenčních nádrží by měla být dešťová voda odváděna do povrchových vod a dešťové kanalizace. Odvádění regulovaného odtoku do jednotné kanalizace je až poslední variantou při volbě způsobu odvodnění.

Společnost Wavin Czechia je významným dodavatelem uceleného, inteligentního systému hospodaření s dešťovou vodou, který dodává na stavební trh. Kvalifikovaná řešení jednotlivých projektů přispívají k významným úsporám v hospodaření s dešťovou vodou a ekologii obecně. Kudy teče voda? Od potoka k řece, ví studenti ZŠ, ale z důvodu klimatických změn, rozvoji obcí a měst a moderní výstavbě domů, je dnes nutné znát, hledat a realizovat SMART řešení, aby krajina „tam v Karviné“ zůstala tak hezká jaká je, voda je doslova a do písmene život.

Lektor Wavin Czechia: Ing. Ivo Valeš, produktový manažer
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová, DiS., koordinátor projektu Wavin do škol

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close