Průvodce historií instalatérského řemesla - Římská říše - Wavin Academy

Průvodce historií instalatérského řemesla – Římská říše

07.11.2016

V této druhé části našeho ohlédnutí za historií instalatérského řemesla se společnost Wavin zaměří na instalatérskou vědu a umění Římské říše.

Historie instalatérského řemesla

Římský akvadukt stojí i po staletích. Pont du Gard. Fotografie poskytnuta Michaelem Gwyther-Jonesem, přes Flickr Creative Commons

Pokud bychom se v našich domovech najednou ocitli bez tekoucí vody, utrpěla by moderní civilizace těžkou ránu. Voda je nejdůležitějším prvkem pro život na Zemi a instalatérské řemeslo je jedním ze základních kamenů, které pomohly vybudovat moderní společnost. V průběhu tisíců let civilizačního vývoje se lidé naučili budovat společnost a obdělávat půdu a schopnost hospodařit s vodou v tom hrála klíčovou úlohu.

Historie instalatérského umění

V druhé části  našeho průvodce začněme tím, že prozkoumáme původ slova „plumbing“ – široký anglický výraz pro instalatérství jako takové. Pochází z latinského „plumbus“, což znamená „olovo“ nebo „ten, kdo pracuje s olovem“. V průběhu staletí se potrubí vyráběla nejen z olova, ale také z kameniny nebo dokonce i ze dřeva. Ačkoliv Asyrská říše stavěla vodní systémy již v 9. století př. n. l., nejslavnějšími stavbami určenými pro dodávky vody jsou bezpochyby římské akvadukty, které byly postaveny zhruba o 500 let později. Římské akvadukty byly kolosálním architektonickým skvostem, často se dvěma či třemi patry oblouků a dosahující působivé výšky. Mnoho z nich tu stojí dodnes.

Historie instalatérského řemesla

Pozůstatky římského instalačního systému. Fotografie poskytnuta Stevenem Parkerem, přes Flickr Creative Commons

Římské akvadukty a instalační systémy zásobovaly vodou veřejné studny, lázně a mnoho římských domácností, ale po vpádu barbarů do Římské říše nebyl mezi novými obyvateli o hygienu a zásady čistoty zájem. Jak šel čas, římské normy a zvyky začaly být vnímány negativně a jejich lázeňské domy pak byly označovány za symboly marnosti a zkaženosti. Tento názor se ukázal jako krajně nebezpečný a hygienické podmínky, které vznikly po pádu Říše, nakonec přispěly i k dramatickému rozšíření černého moru (blíže se na to podíváme v příští části našeho průvodce).

 

V dnešním neustále rostoucím světě s vysokou hustotou obyvatelstva se bez svědomitých instalatérů už prostě neobejdeme. Wavin přispívá svým dílem v oblasti kvality pitné vody, vedení odpadních vod a efektivních řešení jejich čištění. Dobře víme, že dobrý instalatér potřebuje pro kvalitní práci správné nástroje a inovativní řešení.