Průvodce historií instalatérského řemesla - Římská říše - Wavin Academy

V této druhé části našeho ohlédnutí za historií instalatérského řemesla se společnost Wavin zaměří na instalatérskou vědu a umění Římské říše.

Historie instalatérského řemesla

Římský akvadukt stojí i po staletích. Pont du Gard. Fotografie poskytnuta Michaelem Gwyther-Jonesem, přes Flickr Creative Commons

Pokud bychom se v našich domovech najednou ocitli bez tekoucí vody, utrpěla by moderní civilizace těžkou ránu. Voda je nejdůležitějším prvkem pro život na Zemi a instalatérské řemeslo je jedním ze základních kamenů, které pomohly vybudovat moderní společnost. V průběhu tisíců let civilizačního vývoje se lidé naučili budovat společnost a obdělávat půdu a schopnost hospodařit s vodou v tom hrála klíčovou úlohu.

Historie instalatérského umění

V druhé části  našeho průvodce začněme tím, že prozkoumáme původ slova “plumbing” – široký anglický výraz pro instalatérství jako takové. Pochází z latinského “plumbus”, což znamená “olovo” nebo “ten, kdo pracuje s olovem”. V průběhu staletí se potrubí vyráběla nejen z olova, ale také z kameniny nebo dokonce i ze dřeva. Ačkoliv Asyrská říše stavěla vodní systémy již v 9. století př. n. l., nejslavnějšími stavbami určenými pro dodávky vody jsou bezpochyby římské akvadukty, které byly postaveny zhruba o 500 let později. Římské akvadukty byly kolosálním architektonickým skvostem, často se dvěma či třemi patry oblouků a dosahující působivé výšky. Mnoho z nich tu stojí dodnes.

Historie instalatérského řemesla

Pozůstatky římského instalačního systému. Fotografie poskytnuta Stevenem Parkerem, přes Flickr Creative Commons

Římské akvadukty a instalační systémy zásobovaly vodou veřejné studny, lázně a mnoho římských domácností, ale po vpádu barbarů do Římské říše nebyl mezi novými obyvateli o hygienu a zásady čistoty zájem. Jak šel čas, římské normy a zvyky začaly být vnímány negativně a jejich lázeňské domy pak byly označovány za symboly marnosti a zkaženosti. Tento názor se ukázal jako krajně nebezpečný a hygienické podmínky, které vznikly po pádu Říše, nakonec přispěly i k dramatickému rozšíření černého moru (blíže se na to podíváme v příští části našeho průvodce).

 

V dnešním neustále rostoucím světě s vysokou hustotou obyvatelstva se bez svědomitých instalatérů už prostě neobejdeme. Wavin přispívá svým dílem v oblasti kvality pitné vody, vedení odpadních vod a efektivních řešení jejich čištění. Dobře víme, že dobrý instalatér potřebuje pro kvalitní práci správné nástroje a inovativní řešení.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close