Řízené pluhování pro pokládku kanalizačního výtlaku - Wavin Academy

Řízené pluhování pro pokládku kanalizačního výtlaku

29.12.2018

V rámci realizace projektu odkanalizování místních částí města Ivančice Řeznovice – Hrubšice a místní části Budkovice byla zvolena bezvýkopová technologie řízeného pluhování pro pokládku kanalizačního výtlaku potrubí SafeTech RC v dimenzích d140 a d110 o celkové délce 3,1km. Realizace proběhla v říjnu 2018. Řízeným pluhováním se docílí pokládka potrubí dle předepsané hloubky a spádu přesně podle projektové dokumentace. Je to nejproduktivnější metoda a cenově velmi výhodná ve srovnání se standardním otevřeným výkopem.

 

Řízené pluhování