SafeTech v projektu rekonstrukce úpravny vody Želivka/Švihov - Wavin Academy

SafeTech v projektu rekonstrukce úpravny vody Želivka/Švihov

12.09.2017

Úpravna vody Želivka slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Želivkavodní nádrže Švihov. Vodní zdroj Želivka zásobuje hlavní město Prahu a další města a obce středních Čech a Vysočiny pitnou vodou. Díky dokončené modernizaci provozů je to v současné době největší a nejmodernější úpravna vody pro hlavní město Prahu. Součástí rekonstrukce, která na úpravně vody probíhala v průběhu jara a léta, byla i sanace výtlaku pitné vody do provozního vodojemu a gravitační zásobení úpravny pitnou vodou. Stávající potrubí bylo z oceli, dimenze DN300, oba trubní řady jsou uloženy souběžně vedle sebe. Pro sanaci byla zvolena bezvýkopová technologie Relining, tzn., že do stávajícího potrubí je zataženo nové potrubí menší dimenze z polyetylenu (PE). Použito bylo vodovodní potrubí SafeTech RC výrobce WAVIN v dimenzi d225, SDR 17 v celkové délce 1600m.