SafeTech v projektu rekonstrukce úpravny vody Želivka/Švihov - Wavin Academy

Úpravna vody Želivka slouží k úpravě surové vody z vodního zdroje Želivkavodní nádrže Švihov. Vodní zdroj Želivka zásobuje hlavní město Prahu a další města a obce středních Čech a Vysočiny pitnou vodou. Díky dokončené modernizaci provozů je to v současné době největší a nejmodernější úpravna vody pro hlavní město Prahu. Součástí rekonstrukce, která na úpravně vody probíhala v průběhu jara a léta, byla i sanace výtlaku pitné vody do provozního vodojemu a gravitační zásobení úpravny pitnou vodou. Stávající potrubí bylo z oceli, dimenze DN300, oba trubní řady jsou uloženy souběžně vedle sebe. Pro sanaci byla zvolena bezvýkopová technologie Relining, tzn., že do stávajícího potrubí je zataženo nové potrubí menší dimenze z polyetylenu (PE). Použito bylo vodovodní potrubí SafeTech RC výrobce WAVIN v dimenzi d225, SDR 17 v celkové délce 1600m.

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close