Sanace kanalizace technologií Compact Pipe v Říčanech - Wavin Academy

Sanace kanalizace technologií Compact Pipe v Říčanech

31.01.2018

V průběhu roku 2017 se díky bezvýkopové technologii Compact Pipe podařilo realizovat významné projekty ve všech médiích, tzn. sanace vodovodů, plynovodů i kanalizace. V současné chvíli probíhají dokončovací práce na projektu sanace kanalizace v Říčanech. V těžkých terénních podmínkách se aplikuje PE potrubí technologií Compact Pipe do stávající betonové kanalizace, která je již nevyhovující, neboť vykazuje celou řadu poruch a havárií. Instalaci nového PE potrubí pro 1.SČV provádí firma ZEPRIS s.r.o., použité průměry nově zatahovaného potrubí jsou DN400 a DN500 v celkové délce 470m. Pro naše zákazníky byla v rámci této akce uskutečněna ukázka technologie přímo na stavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní, progresivní technologii bezvýkopové opravy, která zaznamenává každoročně dynamický nárůst objemu sanovaného potrubí tlakových i netlakových trubních systémů, měla odborná veřejnost o praktickou ukázku přímo v terénu obrovský zájem. Technologie Compact Pipe je v posledních letech velmi úspěšným a oblíbeným způsobem provádění sanací starého potrubí v havarijním stavu.