Sanace kanalizace technologií Compact Pipe v Říčanech - Wavin Academy

V průběhu roku 2017 se díky bezvýkopové technologii Compact Pipe podařilo realizovat významné projekty ve všech médiích, tzn. sanace vodovodů, plynovodů i kanalizace. V současné chvíli probíhají dokončovací práce na projektu sanace kanalizace v Říčanech. V těžkých terénních podmínkách se aplikuje PE potrubí technologií Compact Pipe do stávající betonové kanalizace, která je již nevyhovující, neboť vykazuje celou řadu poruch a havárií. Instalaci nového PE potrubí pro 1.SČV provádí firma ZEPRIS s.r.o., použité průměry nově zatahovaného potrubí jsou DN400 a DN500 v celkové délce 470m. Pro naše zákazníky byla v rámci této akce uskutečněna ukázka technologie přímo na stavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o moderní, progresivní technologii bezvýkopové opravy, která zaznamenává každoročně dynamický nárůst objemu sanovaného potrubí tlakových i netlakových trubních systémů, měla odborná veřejnost o praktickou ukázku přímo v terénu obrovský zájem. Technologie Compact Pipe je v posledních letech velmi úspěšným a oblíbeným způsobem provádění sanací starého potrubí v havarijním stavu.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close