Sanace plynovodu za plného provozu? S technologií Compact Pipe to není problém! - Wavin Academy

Sanace plynovodu za plného provozu? S technologií Compact Pipe to není problém!

26.09.2018

Od dubna do začátku června 2018 proběhla v Praze v ulici Křesomyslova plánovaná sanace plynovodního potrubí DN 500 v délce 417 m a DN300 v délce 268 m za plného provozu. Použita byla bezvýkopová technologie  Compact Pipe  výrobce Wavin Ekoplastik. Dodané potrubí bylo vyrobené speciálně pro tento projekt v materiálové kvalitě PE100 RC. Principem této dnes již velmi oblíbené technologie je zatažení předtvarovaného PE potrubí do stávající ocelové trubky, následně pomocí páry dochází k prohřívání PE trubky, která se díky tvarové paměti vrací zpět do kruhového tvaru a těsně dosedá k vnitřní straně ocelové trubky. Dochází tak ke Close-fit efektu, tzn, že mezi stávajícím a novým potrubím nevzniká volné mezikruží. Propojení jednotlivých úseků v montážních jamách se provádí svařováním pomocí elektrotvarovek a standardního PE100 RC potrubí. Instalaci této technologie zajišťovala firma ZEPRIS, která je jedním z našich licenčních partnerů pro realizaci Compact Pipe, investorem byla Pražská plynárenská.

Compact Pipe