Spojky IN-SITU a jejich použití - Wavin Academy

Spojky IN-SITU a jejich použití

07.06.2017

Do kanalizačních šachet Wavin je možné provádět napojení potrubí nad šachtovým dnem. Připojení se provádějí přímo na staveništi. K tomu účelu slouží speciálně vyvinuté prefabrikované tvarovky skládající se z gumového těsnění a hrdla připraveného ke spojování trubek, které se nazývají IN-SITU spojky (z latiny na místě, tj. na staveništi). K provedení montáže je potřebné použít originální vrták, který se nasadí na vrtačku o výkonu min. 850 W. Pro udržení těsnosti i trvanlivosti spojení se doporučuje dobré zhutnění zeminy pro trubky připojované nad dnem šachty po úroveň připojení IN-SITU a opatrné zhutnění zeminy umístěné výše. Spojky IN-SITU lze použít například při sestavování spadišťové šachty nebo v případě montáže uličních vpustí. Spojky se vyrábějí v DN 110, 160 a 200 mm, přičemž DN200 je možné použít pouze pro šachty Tegra 425,600 a 1000 mm.

 

Spojky IN-SITU