Společnost Wavin Czechia jako člen Cechu topenářů a instalatérů ČR - Wavin Academy

Společnost Wavin Czechia jako člen Cechu topenářů a instalatérů ČR

19.02.2021

Cech je samosprávným a dobrovolným svazkem členů v oblasti technických zařízení budov se společným zájmem vykonávat činnosti, které vedou k uspokojování a ochraně zájmů svých členů. Členové mají snadný a bezplatný přístup k informacím z oboru na jednom místě, ať už se jedná o monitoring tisku, informace týkající se legislativy, či informace z dalších odborných platforem. Nabízí se zcela bezplatné nebo podstatně zvýhodněné vstupy na semináře a konference pořádané cechem i partnerskými organizacemi a možnosti kvalitního vzdělávání se zaměřením i na praktickou aplikaci. Velkou výhodou jsou výměnné zkušenosti na pravidelných setkáních se specialisty v oboru a v neposlední řadě i příležitosti podílet se na legislativním procesu při tvorbě technických pravidel a dalších odborných publikacích. Cech jako odborné profesní společenstvo uděluje v daném oboru záštitu jako nezávislá, kvalifikovaná a transparentní instituce.

Společnost Wavin Czechia se stala členem autorizovaného společenstva Cechu topenářů a instalatérů České republiky v roce 2017. Svým profesním přístupem k zákazníkům, dodržováním technologií a norem, získala v roce 2020 prestižní Výroční instalatérské uznání CTI ČR.

Ve stejném roce se společnost Wavin Czechia aktivně účastnila významných akcí pořádaných cechem, a to mezinárodní Soutěže odborných dovedností Učeň instalatér a republikové soutěže Vědomostní olympiáda pořádané v rámci doprovodných programů Stavebního veletrhu Brno a Aquatherm Praha. Všem oceněným byly z rukou zástupců společnosti předány věcné ceny.

Wavin se svou podporou praktické výuky podílí na zvyšování odborné úrovně žáků SOŠ, SOU příslušného směru, inovací a technického rozvoje.

Je velmi uznávanou společností, která vyrábí a prodává produkty pro vnitřní instalace a inženýrské sítě. Každoročně společnost přichází na trh s celou řadou produktových novinek.

V lednu roku 2021 společnost Wavin Czechia rozšířila produktové portfolio o systém Wavin M5 (nejnovější řada lisovaných tvarovek od firmy Wavin). Cechem tomuto produktu byla udělena známka Kvalita garantována CTI ČR.

Vzhledem k významné podpoře středoškolského vzdělávání společností Wavin Czechia,  která je směrována na studenty, se tímto mnohonásobně zvyšuje šance žáků uplatnit se na trhu práce.

Osvědčení o přihlášení se ke stavovskému kodexu CTI ČR ke stažení zde.