Společnost Wavin Czechia jako člen Cechu topenářů a instalatérů ČR - Wavin Academy

Cech je samosprávným a dobrovolným svazkem členů v oblasti technických zařízení budov se společným zájmem vykonávat činnosti, které vedou k uspokojování a ochraně zájmů svých členů. Členové mají snadný a bezplatný přístup k informacím z oboru na jednom místě, ať už se jedná o monitoring tisku, informace týkající se legislativy, či informace z dalších odborných platforem. Nabízí se zcela bezplatné nebo podstatně zvýhodněné vstupy na semináře a konference pořádané cechem i partnerskými organizacemi a možnosti kvalitního vzdělávání se zaměřením i na praktickou aplikaci. Velkou výhodou jsou výměnné zkušenosti na pravidelných setkáních se specialisty v oboru a v neposlední řadě i příležitosti podílet se na legislativním procesu při tvorbě technických pravidel a dalších odborných publikacích. Cech jako odborné profesní společenstvo uděluje v daném oboru záštitu jako nezávislá, kvalifikovaná a transparentní instituce.

Společnost Wavin Czechia se stala členem autorizovaného společenstva Cechu topenářů a instalatérů České republiky v roce 2017. Svým profesním přístupem k zákazníkům, dodržováním technologií a norem, získala v roce 2020 prestižní Výroční instalatérské uznání CTI ČR.

Ve stejném roce se společnost Wavin Czechia aktivně účastnila významných akcí pořádaných cechem, a to mezinárodní Soutěže odborných dovedností Učeň instalatér a republikové soutěže Vědomostní olympiáda pořádané v rámci doprovodných programů Stavebního veletrhu Brno a Aquatherm Praha. Všem oceněným byly z rukou zástupců společnosti předány věcné ceny.

Wavin se svou podporou praktické výuky podílí na zvyšování odborné úrovně žáků SOŠ, SOU příslušného směru, inovací a technického rozvoje.

Je velmi uznávanou společností, která vyrábí a prodává produkty pro vnitřní instalace a inženýrské sítě. Každoročně společnost přichází na trh s celou řadou produktových novinek.

V lednu roku 2021 společnost Wavin Czechia rozšířila produktové portfolio o systém Wavin M5 (nejnovější řada lisovaných tvarovek od firmy Wavin). Cechem tomuto produktu byla udělena známka Kvalita garantována CTI ČR.

Vzhledem k významné podpoře středoškolského vzdělávání společností Wavin Czechia,  která je směrována na studenty, se tímto mnohonásobně zvyšuje šance žáků uplatnit se na trhu práce.

Osvědčení o přihlášení se ke stavovskému kodexu CTI ČR ke stažení zde.

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close