Střední průmyslová škola Hranice - škola, kde začíná tvoje kariéra - Wavin Academy

Střední průmyslová škola Hranice – škola, kde začíná tvoje kariéra

11.04.2022

Je 5. dubna 2022 a docela chladné, deštivé ráno. Šárka Piechowiczová a Ivo Valeš ze společnosti Wavin Czechia přijíždějí na pracoviště odborného výcviku SPŠ Hranice na Moravě na plánované školení studentů a učitelů učebního oboru instalatér. Není to náhoda, učitel odborného výcviku Jan Jakubka připravuje studenty na dubnové svářečské zkoušky.

Vřelé přivítání a pevný stisk ruky je zárukou, že spolupráce mezi firmou a školou je vzájemně podporována. Po krátkém úvodu a představení začíná přednáška v rámci projektu Wavin do škol, tentokrát se zaměřením na značku Wavin a produkty pro vnitřní instalace.

Zatímco se studenti věnují přednášce, zeptali jsme se Bc. Libora Hynčicy, vedoucího učitele odborného výcviku, na pár otázek.

Pane Hynčico, jste vedoucí učitel odborného výcviku pro instalatéry a vedete svářečkou školu, co Vás vedlo k tomu, že se věnujete pedagogice?
Již od doby studií jsem měl zájem v budoucnu vykonávat toto poslání. V průběhu dalších let jsem získal potřebné vzdělání a praktické zkušenosti. Následně jsem dostal nabídku pracovat ve školství, kterou jsem přijal. Nyní mohu předávat své zkušenosti budoucím technikům – řemeslníkům.

Jaká je dnes většinou motivace studentů, že chtějí studovat obor instalatér?
Určitě dnes díky novým technologiím je to atraktivnost oboru, finance a také rodinná tradice.

Jak vnímáte v současné době studenty, kteří studuji obor instalatér. Jsou tito studenti jiní, než byli třeba před 10 lety. Mají větší možnosti uplatnění na trhu práce?
Studenti jsou skutečně jiní. Je to dáno dobou a změnami, které společnost přináší. Jako prioritní vidím motivaci žáků.

V tisku se častěji objevují články o přípravě tzv. mistrovských zkoušek a mistrovských kvalifikací. Zjednodušeně řečeno, mistrovskou zkoušku budou moci absolvovat lidé, kteří budou vyučeni v oboru, nebo budou mít maturitu a zároveň ukončenou pěti letou praxi. Zvýší se tímto prestiž řemesel a jaký to bude mít dopad na spotřebitele?
Zkouška bude zcela jistě potvrzením a oceněním kvalit odborníka, spotřebitel by měl mít záruku, že dílo bude zhotoveno na profesionální úrovni.

Wavin Czechia má projekt Wavin do škol a v rámci tohoto projektu realizujeme školení ve školách na produkty, on-line webináře, školení ve školícím centru v Kostelci nad Labem, podporujeme studenty v soutěžích, poskytujeme pomůcky atd. Co můžeme udělat jako firma proto, abychom více motivovali rodiče, aby své děti inspirovali studovat řemeslo?
Vstoupit do podvědomí veřejnosti, důležitá je medializace, přínosem jsou také aktivity v rámci dnů otevřených dveří, soutěží, reklama ve školách a vybavení učeben. Je nutné ukázat, že škola, firmy a trh jsou propojeni.

Děkujeme za rozhovor a přejeme škole hodně studentů, kteří jsou zapáleni pro obor instalatér a přesvědčeni, že „řemeslo má zlaté dno“.

 

Lektor Wavin Czechia: Ing. Ivo Valeš produktový manažer vnitřní instalace
Autor článku: Bc. Šárka Piechowiczová, Dis., koordinátor projektu Wavin do škol