Svařování PE potrubí - spoj na 100 let! - Wavin Academy

Svařování PE potrubí – spoj na 100 let!

29.05.2017

Polyetylenové potrubí se v dnešní době spojuje hlavně svařováním, v případě přechodu na jiný materiál se používají přírubové spoje. Správně provedený svar je nerozebíratelný, absolutně těsný a z hlediska dlouhodobosti a životnosti je spojem nejbezpečnějším. V našem sortimentu máme nejen PE potrubí určené pro vodovody, kanalizace a plynovody, ale i kompletní nabídku elektrotvarovek a tvarovek na tupo určených pro spojování PE potrubního systému. V inženýrských sítích jsou nejpoužívanější dva způsoby svařování – svařování PE potrubí pomocí elektrotvarovek a svařování na tupo. Často se setkáváme s dotazy, který svar je bezpečnější. Oba dva způsoby svařování jsou naprosto bezpečné, nutné je ovšem při provádění svaru dodržovat správné technologické postupy. Každá metoda svařování nám nabízí různé varianty, nicméně při rozhodování, kterou z těchto metod použít, je důležité posoudit každou připravovanou akci samostatně. U bezvýkopových technologií lze obě tyto metody kombinovat, zatahované potrubí se svařuje na tupo a jednotlivé propoje v montážních jamách se provádí pomocí elektrotvarovek. Svářečky jsou také odlišné. Zatímco při svařování pomocí elektrotvarovek se jedná o svářecí jednotku lehkou, mobilní, tzn., že je snadné ji použít i v montážních jamách kdekoliv na staveništi, svářečka na tupo je větší, má větší hmotnost, je nemobilní, umístěná na jednom místě a manipuluje se výhradně s potrubím.

Při svařování dochází k propojení homogenních materiálů, pouze polyetylenu. Ať už zvolíte jakoukoliv metodu, výsledkem je 100% spoj s životností definovanou jako u PE potrubí, tedy 100let.

Svařovaní PE potrubí elektrotvarovkami

Svařování PE potrubí metodou na tupo