Trápí nás extrémní sucho – řešením je hospodaření s dešťovou vodou - Wavin Academy

Trápí nás extrémní sucho – řešením je hospodaření s dešťovou vodou

01.12.2015

V nedávném pořadu ČT proběhla diskuze zástupců vlády, odborných institucí, expertní i laické veřejnosti k problematice sucha a zadržování dešťové vody v krajině.

Jde o velmi aktuální téma, které se dostává do popředí pozornosti zejména díky zkušenostem, které občané ČR i firmy získaly v průběhu letošního horkého léta, kdy nedostatek vody vedl k různým omezením čerpání povrchové nebo podzemní vody.

Mezi řešenými tématy se kromě zajištění dostatku pitné vody pro lidi objevila i témata, jako například ochrana chráněných rostlin a živočichů, změna hospodaření na zemědělské půdě či dotace na změnu využití území. Jedno z témat také řešilo umělou infiltraci, kterou se vylepšují kvantitativní a kvalitativní parametry jímané podzemní vody. Pořad je k dispozici z archivu České televize na tomto odkazu.

Více informací o hospodaření s dešťovou vodou můžete nalézt zde.