Vírové ventily Wavin - Mosbaek - Wavin Academy

Vírové ventily Wavin – Mosbaek

10.01.2018

Stále rostoucí výstavba všeho druhu (obchodní centra, nové výrobní objekty, BD apod.) znamená zvýšený odtok dešťových vod z území. V místech, kde geologické podmínky neumožňují vodě efektivně zasakovat, je voda odváděna do kanalizace. Kapacita kanalizace je v mnoha případech již úplně či částečně využita. Vypouštění do kanalizace je tak možné pouze přes retenční nádrže s vírovým ventilem. Konstrukce vírového ventilu způsobuje rotaci vody s redukčním efektem na odtoku. Pro správný návrh vírového ventilu je nezbytné znát kromě povoleného odtoku také parametry tlakové, výšku (max. výška hladiny působící hydrostatickým tlakem na kapalinu ve vírovém ventilu) a DN potrubí na odtoku. Základní konstrukce vírových ventilů se dělí dle tvaru těla (resp. směru nátoku) na horizontální a vertikální. Vírové ventily mohou mít na vyžádání také svůj integrovaný bezpečnostní přepad, táhlo k rychlé demontáži nebo ocelové lanko jako táhlo k uzávěru  pro případ ucpání.
Pro svoji nenáročnost na provoz, přesnost a životnost jsou vírové ventily ze strany provozovatelů či správců kanalizace stále více požadovány.

Vírový ventil Wavin Mosbaek