Vírové ventily Wavin - Mosbaek - Wavin Academy

Stále rostoucí výstavba všeho druhu (obchodní centra, nové výrobní objekty, BD apod.) znamená zvýšený odtok dešťových vod z území. V místech, kde geologické podmínky neumožňují vodě efektivně zasakovat, je voda odváděna do kanalizace. Kapacita kanalizace je v mnoha případech již úplně či částečně využita. Vypouštění do kanalizace je tak možné pouze přes retenční nádrže s vírovým ventilem. Konstrukce vírového ventilu způsobuje rotaci vody s redukčním efektem na odtoku. Pro správný návrh vírového ventilu je nezbytné znát kromě povoleného odtoku také parametry tlakové, výšku (max. výška hladiny působící hydrostatickým tlakem na kapalinu ve vírovém ventilu) a DN potrubí na odtoku. Základní konstrukce vírových ventilů se dělí dle tvaru těla (resp. směru nátoku) na horizontální a vertikální. Vírové ventily mohou mít na vyžádání také svůj integrovaný bezpečnostní přepad, táhlo k rychlé demontáži nebo ocelové lanko jako táhlo k uzávěru  pro případ ucpání.
Pro svoji nenáročnost na provoz, přesnost a životnost jsou vírové ventily ze strany provozovatelů či správců kanalizace stále více požadovány.

Vírový ventil Wavin Mosbaek

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close